ONE

Kunskap som ger energi

Fortum väljer ONE Nordic AB för mätvärdesinsamling i Stockholmsområdet

ONE Nordic AB blir huvudleverantör för Fortum Värmes mätvärdesinsamling i Stockholmsområdet och har fått i uppdrag att samla in mätvärden från 15 000 värme-/kylmätare. Avtalet är 5-årigt och gäller mellan 2013-07-01 och 2018-06-30. Det finns även en option på ytterligare 4 gånger 1 år t.o.m. 2022-06-30.

Avtalet består av 4 delar; 1) etablering av mätsystem och organisation, 2) mätvärdesinsamling, 3) service och periodiskt underhåll av värmemätare och 4) logistiktjänst. ONE Nordic AB tar ett totalansvar och ser till att allt fungerar och levererar kvalitetskontrollerad information enligt kundens krav.

”Vi efterfrågade en kompetent och stabil partner för att driva och utveckla mätvärdesinsamlingen under en lång tid. I partnerskapet ligger att gemensamt söka efter och utveckla nya produkter och tjänster för att effektivisera lösningen. Vi anser att ONE Nordic AB matchar dessa krav och vi ser fram emot att driva och utveckla affären tillsammans med dem”, säger Jakob Aldrin, Affärsutvecklare på Fortum Värme.

”Affären är viktig för ONE Nordic AB - den visar både vår kompetens inom mätteknikområdet och styrkan i vår produkt FÄRDIGT MÄTVÄRDE*. Affären är också strategiskt viktig i ONE Nordic ABs satsning på att bli en större aktör på marknaden i mellersta Sverige. Fortum Värme valde ONE Nordic AB efter en noggrann utvärdering (LUF upphandling) där vi utvärderas efter en kombination av faktorerna pris, företagets möjligheter, genomförande, mätteknisk lösning, miljö och kvalitet. Vi är glada och stolta över att vi var det bolag som Fortum Värme tyckte matchade deras krav och behov allra bäst”, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen.

*För mer information besök: www.one-nordic.se/fardigt-matvarde/

____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Staffan Hjort, Enhetschef Mätteknik
Tel: 0707 78 80 88
E-post: Staffan.Hjort@one-nordic.se

Jakob Aldrin, Affärsutvecklare, Fortum Värme
Tel 072 715 9192
E-post: jakob.aldrin@fortum.com
____________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla