ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB flyttar 2 km av en 220 kV kraftledning i Gävleborgs län åt Svenska Kraftnät

ONE Nordic AB ska hjälpa Svenska Kraftnät att flytta och höja delar av en 220 kV kraftledning för att ge plats åt en ny 130 kV kraftledning, som ska byggas till en vindkraftpark i området. Projektet ska vara klart och driftsatt i juli 2013. Affären visar på ONE Nordic ABs styrka inom entreprenadprojektområdet samt på bolagets förmåga att arbeta med 220 kV kraftledningar.

En ny 130 kV kraftledning ska byggas i närheten av Hofors och Jädraås. Den ska gå till en vindkraftpark i området. Den nya ledningen kommer dock att på två ställen korsa en befintlig 220 kV kraftledning, som Svenska Kraftnät äger. Svenska Kraftnät har därför beslutat att flytta och höja sin kraftledning. ONE Nordic AB ska hjälpa Svenska Kraftnät att först rasera befintlig 220 kV kraftledning och därefter bygga upp en ny 2 km lång kraftledning med nya stolpar parallellt med den gamla. ONE Nordic AB kommer därtill höja ledningen så pass mycket att den nya 130 kV ledningen kan gå under Svenska Kraftnäts 220 kV kraftledning.

”Det är en hårt konkurrensutsatt marknad vi arbetar inom och därför är det extra roligt att Svenska Kraftnät valde oss för att genomföra detta arbete - affären visar på vår kompetens och konkurrenskraft inom området. Affären visar också på den roll ONE Nordic koncernen spelar för att våra kunder ska kunna möta Det Nya Energisamhället; vi hjälper våra kunder att hantera de energi- och el-relaterade infrastrukturbehov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen.
____________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se
____________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla