ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB hjälper Sydvatten AB att säkra dricksvattenproduktionen till 850 000 invånare i Skåne

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 850 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. I deras vattenverk Vombverket samt Ringsjöverket producerar de sammanlagt ca 2100 liter dricksvatten per sekund. För att säkra den dagliga produktionen är det viktigt att elkraften i vattenverken är driftsäker. Därför har Sydvatten AB nu skrivit ett underhållsavtal med ONE Nordic AB som ska förbygga och åtgärda eventuella driftsstörningar i verkens elkraftanläggningar. Avtalet gäller mellan jan 2013 och dec 2015.

Avtalet avser att ansvara för genomförande av underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov på batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning inom Ringsjöverket och Vombverkets vattenverksområde.

”Att elkraften i Vombverket och Ringsjöverket fungerar är av yttersta vikt för dricksvattenproduktionen - utan elkraft står produktionen still.  Ett väl fungerande underhåll på elkraftanläggningarna minskar risken för driftstörningar och det är här ONE Nordic AB kommer in i bilden. Om en driftsstörning inträffar står ONE Nordic ABs personal i beredskap dygnet runt och kan snabbt rycka ut. Vi är mycket nöjda med vårt val av leverantör – ONE Nordic AB har lång och dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag och vi ser fram emot att arbeta med dem under kommande år”, säger Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten AB

”Vi vann uppdraget i hård konkurrens vilket visar på vår styrka inom drift-och underhåll av elanläggningar. Kraftförsörjningen är helt avgörande för alla former av produktion. För att kunna föra en driftsäker produktion krävs en fungerande och rätt dimensionerad elanläggning. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de behov som nu accelererar både när det gäller energiproduktion, energidistribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

_________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim Svensson, Regionchef Skåne
Tel: +46706888045
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se
_________________________________________________________________________

Om Sydvatten AB
Mer information finns på www.sydvatten.se/ .

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic det ärofyllda uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne. Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Fler nyheter

Visa alla