ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB satsar stort på kärnkraftteknik och nyanställer

ONE Nordic AB ser en ökad efterfrågan inom kärnkraftteknikområdet och satsar därför stort inom området. För att nå de aggressiva målen planerar ONE Nordic AB att utöka sin redan väl etablerade kärnkraftsteknikgrupp med ytterligare kvalificerad kompetens. ONE Nordic AB planerar att rekrytera över 20 personer till orterna Oskarshamn, Forsmark och Ringhals - alltifrån personer med gedigen erfarenhet inom området till nyexaminerade studenter.

ONE Nordic har med sin satsning lyckats knyta upp flera nyckelpersoner med specialistkompetens som breddar företagets erbjudande. De får nu en viktig roll i ONE Nordic ABs expansion inom kärnkraftteknikområdet. En av dem är Åsa Rydén började arbeta i branschen på 80-talet. Hon har en gedigen erfarenhet inom projektledning och utredningsuppdrag och ett stort kunnande inom åldringshanteringsarbete. Närmast kommer Åsa från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) där hon har haft en viktig roll från myndigheternas sida mot anläggningsägare inom kärnkraftsområdet. På ONE Nordic AB kommer hon leda kärnkraftgruppen i Stockholmsregionen samt vara delaktig i expansionen av kärnkraftsaffären i sin helhet.

De tjänster ONE Nordic AB erbjuder är inom projekt- och konstruktionsledning, system- och detaljkonstruktion, utredningar, kvalitetsstyrning (QC), installationsprinciper samt ingenjörstjänster inom montage och provning. Förtaget har även utvecklat en metodik för system- och detaljkonstruktioner. Denna metodik ligger som grund för de konstruktionskontor ONE Nordic AB driver åt sina kunder.

Ansvarig för affärsenheten Kärnkraftteknik är Michael Augustsson. Han har mångårig erfarenhet inom kärnkraften både från operativt arbete som konsult och från ledande befattningar inom området.

”Att vara med och expandera vår affärsenhet inom kärnkraftteknik är både utmanande och roligt. Speciellt roligt är att våra kunder flaggar upp ett ökat behov av duktiga konsulter och att vårt rekryteringsarbete redan bär frukt. Vår satsning inom kärnkraft möjliggör även för större projektåtaganden vilket är väldigt spännande” säger Michael Augustsson, affärsenhetschef Kärnkraftteknik, ONE Nordic AB.

”Satsningen inom kärnkraftteknikområdet ligger helt i linje med företagets vision och mål. Vi går en spännande framtid till mötes med denna satsning”, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen.

____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Michael Augustsson, Affärsenhetschef Kärnkraft
Tel: 0705 81 40 49
E-post: Michael.Augustsson@one-nordic.se
____________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic det ärofyllda uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne. Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Fler nyheter

Visa alla