ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic underhåller Vattenfall Eldistributions elnät i Götaland från 1 feb

Vi hälsar ett 100-tal nya medarbetare varmt välkomna till ONE Nordic i Nordvästra och Sydöstra Götaland. Deras uppdrag är att sköta drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Vattenfall Eldistribution AB:s elnät och nätstationer i regionen.

ONE Nordic har sedan vi vann avtalet för Vattenfall Eldistribution den 18 maj arbetat hårt och byggt upp en omfattande serviceorganisation i regionen inför avtalsstarten idag den 1 feb. Vi har upprättat nya lokalkontor i Säffle (på bild), Trollhättan och Motala och allt vad det innebär – och ett 100-tal nya skickliga medarbetare har rekryterats, säkerhetsprövats och utbildats – allt från stationstekniker, lokalnätstekniker, mätarmontörer, beredningstekniker, projektledare till lokala chefer. I tillägg kommer ONE Nordic även sysselsätta ett flertal lokala underentreprenörer i regionen.

Läs mer om avtalet

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla