ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB röjer ledningsgator i norra Sverige åt E.ON Elnät

ONE Nordic AB har ingått ett avtal med E.ON Elnät Sverige AB där ONE Nordic AB ska utföra skogligt underhåll på luftburet lokalnät i ”Norra Nord”, dvs stora delar av Ångermanland samt norra Jämtland. Avtalet gäller under perioden jan 2014 till dec 2015.

Skogligt underhåll innebär att ONE Nordic AB har fått i uppdrag att röja och kvista vegetation samt fälla farliga träd i och intill ledningsgator. I avtalet ingår även störningsberedskap vilket innebär att ONE Nordic AB rycker ut med kort varsel om det uppstår problem vid eventuell storm.

”Målet med det skogliga underhållet är att störningar orsakade av vegetation ska undanröjas så att vi kan garantera en säkrare leverans av el till våra slutanvändare. ONE Nordic AB har gedigen erfarenhet inom skogligt underhåll och vi ser med tillförsikt fram emot att arbeta med dem för att uppfylla målet”, säger Carl-Johan Jönsson, ansvarig för ledningsunderhåll på E.ON Elnät.

”Att få sköta det skogliga underhållet åt E.ON Elnät är både inspirerande och viktigt för ONE Nordic AB. Vi vann affären genom ett konkurrenskraftigt pris, vår geografiska etablering och genom vår starka kompetens inom området. Affären är viktig i ONE Nordic ABs satsning på att bli en större aktör på marknaden i norra Sverige. Vi ser fram emot ett intressant samarbete och ett utvecklande arbete för båda parter", säger Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen.

________________________________________________________________________

För mer information kontakta

Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Stefan Yrjas, ansvarig för Skog och mark på ONE Nordic AB
Tel: 0702 88 14 94
E-post: stefan.yrjas@one-nordic.se

Carl-Johan Jönsson, ansvarig för ledningsunderhåll på E.ON Elnät
Tel: 0705 68 18 66
E-post: Carl-Johan.Jonsson@eon.se
________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, skog och mark, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla