ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB säkrar elförsörjningen på Medicon Village i Lund

ONE Nordic AB pressmeddelande

Medicon Village i Lund är en anläggning som utgör en uthyrningsbar yta på cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Planen är att Medicon Village ska erbjuda en infrastruktur och en anläggning av världsklass där forskning, innovation och företagande ska samspela. Därför är det av yttersta vikt att elförsörjningen i anläggningen är pålitlig och väl underhållen. Skulle längre avbrott i elförsörjningen ske skulle det drabba både produktion och anläggningens renommé. ONE Nordic AB har fått i uppdrag av Medicon Village AB att skydda anläggningen från plötsliga elavbrott med professionell felavhjälpning, en tjänst som begränsar tekniska problem och ser till att anläggningen snabbt kommer igång igen om avbrott sker. Service- och underhållsavtalet gäller mellan januari 2013 och december 2016.

Service- och underhållsavtalet garanterar regelbunden översyn och felavhjälpning av elavbrott i anläggningen och innehåller assistans- jour och beredskap, kopplingsansvar, reservdelshållning samt underhållsåtgärder av högspänningsutrustning, lågspänningsbrytare, övervaknings- och skyddssystem, batterisystem samt termografering* i 26 stationer.

”Genom samarbetet med ONE Nordic AB skyddar vi oss mot längre avbrott i elförsörjningen och förhindrar på så sätt produktionsbortfall och följdskador. Med ONE Nordic finns alltid en hel organisation redo för att rycka in dygnet runt om fel uppstår i vår anläggning. Då är det lättare att sova tryggt om natten” säger Erik Jagesten, Chef Facilities Management på Medicon Village AB.

”Detta projekt är strategiskt viktigt för ONE Nordic AB. Att Medicon Village AB valde oss visar att vi är konkurrenskraftigt starka inom service och underhåll och i regionen. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de energi- och elrelaterade infrastrukturbehov som nu accelererar både när det gäller distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

*Med hjälp av värmekamera gör vi analyser av elektriska installationer. Därmed kan vi bland annat kartlägga fel i el-systemen. De största fördelarna med termografering är att problemsökning kan pågå under drift, dvs inga stopp är nödvändiga, samt att problemen uppdagas innan de blir akuta vilket sparar både tid och pengar.  

_____________________________________________________________________

För mer information kontakta

Jan Bardell, Vd
ONE Nordic AB
Tel: 0768-60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim B Svensson, Regionchef Skåne Affärsområde Service
ONE Nordic AB
Tel: +46706888045
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se

 

Erik Jagesten, Chef Facilities Management
Medicon Village AB
Tel: 0705-20 67 60
E-post: erik.jagesten@mediconvillage.se

_____________________________________________________________________

Om Medicon Village
På Medicon Village vill man skapa en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund och Clinical Research Centre (CRC) i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, ESS och MAX IV-laboratoriet, en infrastruktur av världsklass och ger därmed ett stort lyft och attraktionskraft för hela regionen. Mer information finns på mediconvillage.se

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla