ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB byter belysningsarmatur på Ölandsbron vilket bidrar till minskad energiförbrukning

Trafikverket rustar upp den 40 år gamla Ölandsbron (som har sin 40-årsdag den 30 sep) genom att byta ut belysningsanläggningen på bron. ONE Nordic AB arbetar som underentreprenörer till NCC Construction Sverige AB som Trafikverket har gett totalansvaret för arbetet. ONE Nordic AB kommer ansvara för utbytet av samtliga 412 armaturer på bron. De kommer dessutom leverera och driftsätta ett nytt styrsystem för belysningen. Härtill kommer ONE Nordic AB sköta all drift- och underhåll av belysningsanläggningen i 5 år efter det att projektet är avslutat i juni 2013.


”NCC ansvarar för hålltagning i bron där kablarna ska gå igenom för att nå de nya armaturerna. De sköter dessutom allt montage av rör för kablar samt tillhandahåller alla liftar, ställningar, båtar och pråmar som behövs för att kunna utföra arbetet på den 6,2 km långa och 40m höga bron. I detta arbete är vi glada för att ha ONE Nordic AB som underentreprenör då de är experter inom området”, säger Per Karlsson, Affärschef på NCC Construction Sverige AB.

”Trafikverket ligger i framkant när det gäller användning av ny teknik i världen och arbetar just nu med att ta fram en nationell standard för hur våra styrsystem för vägbelysning ska fungera och vilka krav de skall uppfylla. Anläggningen på Ölandsbron kommer fungera som en testanläggning för Trafikverket mot den standard som nu arbetas fram. Den här anläggningen kommer vara den första i Sverige som styrs via direkta uppgifter från Trafikverkets övriga system, så som väderstationer och trafikövervakningssystem vilka i sin tur kommer förse belysningsstyrsystemet med uppgifter i realtid. Trafikverket har möjligheten att använda belysningssystemet efter trafiksituationens behov, till exempel för att kunna styra belysningen nattetid så att den lyser med minimal effekt. Ett viktigt mål för Trafikverket är att minska energiåtgången i våra belysningsanläggningar och de styrsystem och armaturer med LED-teknik som nu ONE Nordic AB levererar är ett led i detta arbete”, säger Peter Brandt, Projektledare El & Belysning (Kronoberg och Kalmar) på Trafikverket.  

”Detta projekt är strategiskt viktigt för ONE Nordic AB. Att NCC valde oss visar att vi är konkurrenskraftigt starka i branschen och i regionen. Projektet visar också att ONE Nordic AB ligger i framkant när det gäller att arbeta med modern, avancerad teknik inom belysningsområdet. Vi arbetar med belysningsteknik som sänker energibehovet samtidigt som den tillfredsställer kraven på trafiksäkerhet, miljöledning och estetisk utformning. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de infrastrukturbehov som nu accelererar både när det gäller distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen. ___________________________________________________________________________

För mer information kontakta

Jan Bardell
Vd
ONE Nordic koncernen
Tel: 0768-60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se 

Palle Ronnebäck
Regionchef Syd Affärsomårde Service
ONE Nordic AB
Tel: 0703-35 58 30
E-post: Palle.Ronneback@one-nordic.se

 

Per Karlsson
Affärschef
NCC Construction Sverige AB
Tel: 070-541 90 50
E-post: per.e.karlsson@ncc.se  

Peter Brandt
Projektledare El & Belysning (Kronoberg och Kalmar)
Trafikverket
Tel: 070-303 73 44
E-post: peter.brandt@trafikverket.se

 

 

 

 

 

 


___________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen

ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla