ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB hjälper Öresundkraft att säkra elleveranser till Helsingborg, Ängelholm och Bjuv

Öresundskraft AB är ett av Sveriges större energibolag vars kärnverksamhet är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas. När det kommer till eldistribution har Öresundskraft AB och ONE Nordic AB har ingått ett avtal där ONE Nordic AB ska utföra service och förebyggande underhåll på Öresundskraft ABs transmissionsanläggningar 50 - 130 kV med syfte att minimera störningar och avbrott i elleveranser till Helsingborg, Ängelholm och Bjuv. Avtalet löper under jan 2013 - dec 2015 med möjlighet till förlängning om 1+1år.

Öresundskraft AB är ett av Sveriges större energibolag vars kärnverksamhet är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas. När det kommer till eldistribution har Öresundskraft AB och ONE Nordic AB har ingått ett avtal där ONE Nordic AB ska utföra service och förebyggande underhåll på Öresundskraft ABs transmissionsanläggningar 50 - 130 kV med syfte att minimera störningar och avbrott i elleveranser till Helsingborg, Ängelholm och Bjuv. Avtalet löper under jan 2013 - dec 2015 med möjlighet till förlängning om 1+1år.  

Avtalet avser att ansvara för genomförande av underhållsåtgärder, tillståndskontroller, tillsyn, jordtagsmätning, rondering, termografering samt felavhjälpning vid extraordinära händelser på fördelningsstationer 50 -130 kV inom Öresundskraft  AB:s nätkoncessionsområden.

”Öresundskraft ABs transmissionsanläggningar har hög teknisk nivå vilket är en förutsättning för en störningsfri leverans till kund. Men anläggningarna behöver ständigt ses över och underhållas och det är här ONE Nordic AB kommer in i bilden. ONE Nordic AB har stor erfarenhet av denna typ av arbete - därför ser vi med tillförsikt fram emot att arbeta tillsammans med dem de kommande åren”, säger Magnus Sjunnesson, driftchef på Öresunds Kraft AB.

”Det är oerhört inspirerande och viktigt att ONE Nordic AB fått fortsatt förtroende att arbeta med Öresundskraft AB som kund i denna typ av avtal. Vi ser fram emot ett intressant och utvecklande arbete för båda företagen där fokus ligger på underhåll och service på högspänningsanläggningar", säger Anders Gråberg, säljansvarig, AO Service/NO Skåne.
____________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06, E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Joakim B Svensson, Regionchef Skåne, ONE Nordic AB
Tel: 0706 88 804 5
E-post: Joakim.B.Svensson@one-nordic.se

Magnus Sjunnesson, driftchef, Öresunds Kraft AB
Tel 070 418 35 92, E-post: magnus.sjunnesson@oresundskraft.se
____________________________________________________________________

Om Öresundskraft AB
Öresundskraft är ett av Sveriges större energibolag. Vår kärnverksamhet är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas. Försäljning och distribution av el drivs i två separata bolag enligt reglerna i ellagen. Vi har egen produktion av fjärrvärme och el i två kraftvärmeverk. Det nyaste, Filbornaverket, är ett av Europas modernaste när det gäller rening och effektivitet. Vi äger också stadsnätet i Helsingborg. Mer information finns på www.oresundskraft.se.

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Ellevio, ett av Sveriges största elnätsbolag, har valt ONE Nordic AB för införandet av nya intelligenta lösningar för energimätning. I hård konkurrens vann ONE Nordic det prestigefulla helhetsuppdraget som inkluderar utbyte av ca 960 000 elmätare till nästa generations smarta elmätare, uppsättning av centrala IT-system samt insamling- och kvalitésäkring av mätdata. Det 10-åriga avtalet i miljardklassen, med möjlighet till förlängning på 6 år, ger ONE Nordic positionen som den ledande mättekniska helhetsleverantören i Sverige.

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Fler nyheter

Visa alla