ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB installerar ny energieffektiv trafikbelysning på Hagastråket i Göteborg åt NCC

NCC ska bygga om Hagastråket i Göteborg genom att göra om en tvåfilig väg till en enfilig väg med ett fält för kollektivtrafik. Syftet är att underlätta för kollektivtrafiken. ONE Nordic ABs roll i projektet är dels att montera ned gammal befintlig belysning längs Hagastråket, dels att montera och installera en ny belysningsanläggning som är mer energieffektiv och miljöanpassad. Uppdragets omfattning beräknas till ca 1500 timmar och beräknas löpa under ca 1 års tid.

”Gammal armatur ska plockas ned och ny armatur ska monteras och installeras på Hagastråket. Arbetet kommer ske under full trafik. Vi kommer inte behöva stänga av trafiken, men det är möjligt att det kommer bli några mindre störningar när vi monterar ner den gamla armaturen. ONE Nordic AB som ska utföra arbetet är experter inom området och vi är övertygande om att arbetet kommer flyta på effektivt, säger Marcus Johansson, platschef på NCC.

Målet med projektet är att få en bra och välfungerande belysningsanläggning, men det finns även andra vinster med projektet; med den nya anläggningen kommer energikostnaderna minska eftersom den nya armaturen är mer effektiv. Ytterligare en positiv faktor är att de moderna ljuskällorna belastar miljön mindre då de inte innehåller kvicksilver. De nya ljuskällorna håller dessutom längre vilket innebär att det blir färre byten. Med den nya anläggningen kan man dessutom optimera brinntiderna, vilket också sparar energi.

”Detta projekt är strategiskt viktigt för ONE Nordic AB. Att NCC valde oss visar att vi är konkurrenskraftigt starka i branschen och i regionen. Projektet visar också att ONE Nordic AB ligger i framkant när det gäller att arbeta med modern, avancerad teknik inom belysningsområdet. Vi arbetar med belysningsteknik som sänker energibehovet samtidigt som den tillfredsställer kraven på trafiksäkerhet, miljöledning och estetisk utformning. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de infrastrukturbehov som nu accelererar både när det gäller distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

_________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se
_________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.500 medarbetare och omsätter upp emot 3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla