ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB öppnar nytt kontor i Borlänge för att främja tillväxt

ONE Nordic AB som levererar entreprenader, tekniska tjänster och service och underhåll till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare, tar nu steget och öppnar upp ett kontor i Borlänge. ”Detta är ett utmärkt tillfälle att utöka vår verksamhet på - det ligger rätt i fas för oss med tanke på att vi fortsätter att växa och vill öka marknadsandelen i Dalaregionen”, säger Anders Eriksson, ONE Nordic ABs Serviceområdeschef i Borlänge.

Den 18 juni öppnar ONE Nordic AB dörrarna till sitt nya kontor på Rågåkersgatan 5 i Borlänge där ca 45 anställda kommer ha sin huvudstationering.

”Vi ser större affärsmöjligheter i och omkring Borlänge, därför flyttar vi vår etablering i Krylbo till Borlänge. ONE Nordic AB har under många år haft kunder och uppdrag i Borlängetrakten, men kan i och med ett etablerat kontor på plats utveckla våra kundrelationer och affärer och serva både befintliga och nya kunder på ett ännu bättre sätt i regionen”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.

”ONE Nordic AB arbetar med kunder i både den privata och offentliga sektorn. I Borlängeregionen ser vi stora affärsmöjligheter inom ett flertal områden; exempel är den fiberoptiska sidan där kommuner och privata föreningar nu satsar stort erbjuder vi allt från projektering till färdig anläggning. Kommunerna erbjuder vi dessutom drift och förebyggande underhåll på offentlig utomhusbelysning samt trafiksignalanläggningar. Energiproducenter och distributörer är en viktig målgrupp liksom industri och gruvnäring, vilka vi utöver service och underhåll också erbjuder om- och nybyggnation av energianläggningar”, säger Anders Eriksson och fortsätter:

”Kontoret gör att vi kan fortsätta växa i regionen och vi söker ständigt nya medarbetare både i Borlänge och på andra platser i landet.”
_______________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen
Tel: 0768 60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se

Anders Eriksson, Serviceområdeschef Borlänge, ONE Nordic AB
Tel: 0705 88 08 97
E-post: Anders.Eriksson@one-nordic.se
_______________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 % av Altor Fund III och till 9,5 % av E.ON. Koncernen har ca 1.200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft m.fl. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla