ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB ser till att Swedegas AB kan kommunicera med sina 30 gasstationer i sydvästra Sverige

Swedegas AB har 30 gasstationer i södra Sverige via vilka de fördelar ut gas i gasnätet. Det är av yttersta vikt att Swedegas AB kan övervaka dessa stationer med ett driftdata-kommunikationssystem ifall något fel uppstår i dem. Swedegas AB har nu skrivit avtal med ONE Nordic AB om ett underhållsavtal på driftdatakommunikationssystemen för alla 30 gasstationer. Avtalet är löpande och börjar gälla från och med 1 april 2013.

”Ett system för driftdatakommunikation ger oss möjlighet att övervaka och styra utrustning i våra 30 gasstationer i sydvästra Sverige. Systemet är också viktigt för att vi ska  kunna säkerställa distributionen till våra kunder. C”, säger Anders Hellström, Teknisk chef på Swedegas AB.

”Swedegas AB förvärvade nyligen gasstationerna från E.ON Gas och vi fick förtroendet att fortsätta hantera underhåll och felavhjälpning på berörda anläggningar. Detta avtal visar både på vår styrka inom området driftdatakommunikation samt att vi har förmågan att fungera som en långsiktig partner till våra kunder. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de energi- och elrelaterade infrastrukturbehov som nu accelererar både när det gäller distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, vd för ONE Nordic koncernen.
______________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jan Bardell, Vd ONE Nordic koncernen
Tel: 0768-60 84 06
E-post: jan.bardell@one-nordic.se  

Mikael Nilsson, Affärsenhetschef Driftkommunikation
Tel: +46706455456
E-post: Mikael.Nilsson@one-nordic.se

Anders Hellström, Teknisk chef
Swedegas AB
Tel: 031-43 93 00
______________________________________________________________________

Om Swedegas AB
Swedegas AB är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas www.swedegas.se.

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna.

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Fler nyheter

Visa alla