ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic byter en stor del av Kraftringens mätare

Kraftringen har gett ONE Nordic uppdraget att installera ca 110 000 nya smarta fjärravlästa mätare (100 000 elmätare, 9 000 fjärrvärme/fjärrkyla mätare och 600 gasmätare) i deras kunders fastigheter och hushåll i flertalet kommuner Skåne och Blekinge. Mätarbytet ska vara klart i mitten av 2023.

Det är Kraftringens mätare men det är ONE Nordics mätarmontörer som byter dem

Våra mätarmontörer ska alltid kunna visa ID06-legitimation och mätarmontörernas kläder och våra bilar är märkta med Kraftringens och ONE Nordics logotyper.
Med anledning av spridningen av Covid-19 följer våra mätarmontörer folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra mätarmontörer bär munskydd om du som kund önskar det.

Kraftringen kontaktar dig innan vi kommer och byter din mätare

Kraftringen genomför en föravisering till alla kunder en månad innan vi på ONE Nordic startar utrullningsarbeten i det aktuella området. Därefter kontaktar Kraftringen dig igen cirka 2 veckor innan ONE Nordic kommer och byter just din mätare.
 
Sitter elmätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den behöver du vara hemma för att släppa in oss. Du får då en förbokad tid som du ska bekräfta eller boka om genom att logga in på www.boka.kraftringen.se. Du kan också kontakta ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under vardagar mellan kl. 8.00-17.00.
 
Sitter elmätaren tillgänglig för oss (t.ex. i fasadskåp) behöver du inte göra något alls. Då meddelar vi dig bara vilken vecka bytet kommer att göras och lägger sedan en lapp i din brevlåda när det är gjort. Bor du i lägenhet är elmätaren vanligtvis placerad i källaren eller trappuppgången. I dessa fall byter vi elmätaren utan att du behöver vara på plats och meddelar detta till fastighetsägaren.

När du har fått den nya smarta mätaren installerad vill vi gärna veta hur du upplevde vårt arbete. Därför kommer Kraftringen skicka ut ett sms till dig och be dig svara på några enkla frågor. Det hjälper oss att bli bättre!

När byter vi just din mätare?

Arbetet med att byta ut Kraftringens samtliga 110 000 mätare kommer pågå under två och ett halvt år och Kraftringen kontaktar kunderna cirka två veckor innan mätarbytet är planerat.

ONE Nordic svarar på dina frågor om mätarbytet

Om du har frågor om bytet av Kraftringens mätare är du välkommen att ringa till ONE Nordics kundtjänst på 020-62 00 00. Vi svarar på dina frågor om tidbokning, tekniska frågor etc.

Hur arbetar vi med hållbarhet i projektet?

De gamla elmätarna samlar ONE Nordic i containrar innan de sänds till återvinning med minimalt antal transporter. Mätarna går till Stena Recycling, där cirka 94 % blir återvunnet.   

Det drivmedel ONE Nordic valt till våra fordon är producerat av avfall och olika rest- och biprodukter. Även om det drivmedel vi använder till våra fordon är förnybart och fossilfritt vill vi köra så lite som möjligt för att spara på miljön. Därför uppskattar vi om vi tillsammans ser till att den bokade tiden kan hållas och du släpper in oss när vi kommer. Då slipper vi åka ut i onödan.

Genom hela projektet tar vi ett socialt ansvar och erbjuder en karriärväg in i energibranschen, både för yngre och nyanlända som behöver ett jobb − en fot in på arbetsmarknaden. Vi kommer via ackrediterade bemanningsföretag anlita drygt 25 mätarmontörer som ska byta mätarna åt Kraftringen. För rätt personer finns det efter avslutat projektet möjlighet att få fast anställning inom ONE Nordic och vidareutvecklas inom yrken som kraftmontör, belysningsmontör eller mätarmätarmontörer.

Vad händer om det blir fel på de nya mätarna

ONE Nordic har i uppdrag att hantera felavhjälpning om problem uppstår i din mätare. Då kommer våra mätarmontörer och åtgärdar problemet.

Innebär det här några extra kostnader för mig som kund?

Nej, du betalar ingenting extra för själva installationen eller mätaren. Bytet till de nya mätarna ingår i den nätavgift som du redan betalar till Kraftringen.

Måste min mätare bytas ut?

Ja, i juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. I samband med detta byter Kraftringen även till ett nytt insamlingssystem som inte är kompatibelt med äldre mätarmodellerna.

För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Gällande fjärrvärmemätare och gasmätare, byter Kraftringen insamlingssystem och måste därför byta ut hela eller delar av mätaren. Är mätaren nyligen utbytt behöver endast kommunikationskortet bytas ut.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla