ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic driftar framgångsrikt Trafikverkets +170 väderstationer (VViS) längs vägarna i Södra Sverige

ONE Nordic har i uppdrag att hjälpa Trafikverket (TRV) att underhålla, reparera, programmera och sätta upp nya väderstationer längs de statliga vägarna i hela södra Sverige; Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Jönköpings län. Det sjuåriga avtalet gäller mellan september 2020 - september 2027 och är värt dryga 25 MSEK. VViS är de automatiska väderinformationssystem som skickar väderinformation i realtid i syfte att kunna varna för påverkande temperatur och underlagsförhållanden på de statliga vägarna.

- Att TRV valde att tilldela ONE Nordic det prestigefulla avtalet föll på flera avgörande parametrar. Bland annat är ONE Nordic ett av fåtal företag i Sverige som kan serva TRVs väderstationsutrustning. ONE Nordic har sedan 90-talet i omgångar servat TRVs väderstationer i olika regioner i landet och har på så sätt under flera års tid byggt upp en spetskompetens i organisationen inom tekniken. Dessutom har ONE Nordic lokal närvaro i hela avtalsregionen, vilket TRV ser som en stor fördel. Det innebär att vi inte behöver åka så länga sträckor när vi ska utföra uppdrag, vilket sparar miljön och minimerar inställelsetiden. TRV har begränsat körtiden till max 3 timmar tur/retur per uppdrag, säger Dekan Aco Ståhl, projektledare och affärsansvarig trafik syd på ONE Nordic och fortsätter:

- De automatiska väderinformationssystemen är mycket viktiga för att göra vägarna säkra – speciellt vintertid. De skickar väderinformation i realtid till TRV och kallar bland annat automatiskt ut de närmsta plog- eller saltbilarna vid behov. Extra viktiga stationer är de som är placerade mitt på Ölandsbron, då bron är den enda bilvägenen över sundet. Den mäter temperatur, luftfuktighet, vindriktning, vindhastighet, typ av nederbörd, vägtemperatur och väglag. Vid arbete med stationerna på Ölandsbron hänger våra specialutbildade tekniker utanför bron – på ca 46-48 meters höjd över vattenytan.  Vi har alltid med oss skylift och tre TMA-fordon (bilar med påköringsskydd) vid arbeten på bron.

- Nu har vi hunnit arbeta med avtalet en tid och vi har sett till att samtliga +170 stationer har levererat trovärdiga mätvärden på en SLA-nivå (Service Level Agreement) på 98% under perioden september-april. Det innebär att stationerna har varit problemfria till 98% under perioden. 

Se mer information om ONE Nordics erbjudande inom trafiksegmentet

Bild:  En överblick av samtliga +170 stationer i region Syd, utspridda över Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Jönköpings län.

 

Bild: En av väderstationerna på Ölandsbron med Kalmar i bakgrunden.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla