ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic och Ellevio har nått en viktig milstolpe

ONE Nordic har nu enligt plan installerat och driftsatt 100 000 av Ellevios totalt 960 000 nya smartare elmätare. Med nu 100 000 smarta elmätare på plats kan Ellevio och ONE Nordic med tillförlitlighet se att prestandan i den nya infrastrukturen för mätdatainsamling är oerhört pålitlig och framgångsrik. Det är en viktig milstolpe för framtiden. En pålitlig infrastruktur för mätdatainsamling är en avgörande komponent för Ellevio nu påbörjade utveckling av det smarta elnätet som ska se till att kunderna alltid får el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.

- ONE Nordic har installerat och levererar en stabil infrastruktur för vår mätvärdesinsamling. En pålitlig infrastruktur för insamling av mätdata är en grundförutsättning för oss.  och att vi kan använda data från systemet  för att göra elnätet mer effektivt och tillförlitligt. Dessutom är de smarta mätarnaen mycket viktig och avgörande pusselbit i utvecklingen av det framtida smarta elnätet, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna möta framtidens ökade elbehov i ett fossilfritt samhälle, säger Henrik Hagberg, programansvarig på Ellevio

- Vi ser en ökad efterfrågan av teknologier inom mätdatainsamling som erbjuder en kombination av lång räckvidd, leveranssäkerhet, energieffektivitet och som möjliggör utveckling av smarta digitala lösningar för både hem och klimat. Det framgångsrika helhetskonceptför för mätdatainsamling som Ellevio har upphandlat av ONE Nordic inkluderar nya smarta elmätare som kommunicerar med NB-IoT-teknik samt ONE Nordics ONE AMI-system (Advanced Metering Infrastructure för mätdatainsamling). Att vi nu installerat 100 000 smarta elmätare som kommunicerar med NB-IoT-teknik* åt Ellevio innebär att det är den hittills största NB-IoT-installationen i Norden. Med den nya NB-IoT-tekniken, som möjliggör maskin-till-maskin-kommunikation, skapas helt nya möjligheter att utveckla tjänster och lösningar för det uppkopplade och smarta framtida energisamhället. Vi ser därför att NB-IoT är en förutsättning i framtidens mätdatainsamling och för att elnätsägarna ska kunna skapa en stabil och smart eldistribution i ett framtida fossilfritt samhälle. Nu ser vi fram emot att installera ytterligare 860 000 smarta elmätare åt Ellevio i resterande delar av Stockholm och i övriga delar av mellersta Sverige. Arbetet ska stå klart 2023, säger Anders Malmberg, Affärsområdeschef Mätteknik på ONE Nordic.

* Ellevios nya mätarna använder NB-IoT för kommunikation, vilket är en del av befintlig LTE-teknik (4G). Mätarna kommunicerar enbart vid anrop från huvudsystemet. Resten av tiden är de i vilo/sov-läge.

För mer information kontakta
Anders Malmberg, Affärsområdeschef Mätteknik, ONE Nordic
Tel: +46706155587
Email: Anders.Malmberg@one-nordic.se


Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla