ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

- Vi är väldigt stolta och glada över att ha fått förlängt förtroende från Ellevio som är en mycket viktig kund för oss. Projektet drivs från ONE Nordics serviceavdelning i Karlstad och de har sedan avtalsstart gjort ett fantastiskt arbete som Ellevio har visat stor uppskattning över. Som ett bevis på det vann ONE Nordic Ellevios entreprenörs awards som ”Utmärkt entreprenör” och ”Safety awards” år 2020. Avtalsförlängningen är nu ytterligare ett bevis på att Ellevio är nöjda med ONE Nordic som entreprenör och det innebär också att vi slår ner våra bopålar än mer i regionen, säger Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic.

- Vårt mål är att våra kunder i regionen ska känna sig trygga med att oplanerade strömavbrott samt driftstörande fel och brister snabbt åtgärdas. Med ONE Nordic som leverantör har vi sett att det målet uppfylls; under nuvarande avtalsperiod har ONE Nordic visat på väldigt goda SLA-nivåer (Service Level Agreement) och ett fint säkerhetsarbete och vi ser fram emot ett fruktbart samarbete ännu en avtalsperiod, säger Lou Jägerup, kontraktsansvarig på Ellevio.

För mer information:
Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic
E-post: Jonas.Arvidsson@one-nordic.se
Tel: +46703040970

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla