ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

- Vi är väldigt stolta och glada över att ha fått förlängt förtroende från Ellevio som är en mycket viktig kund för oss. Projektet drivs från ONE Nordics serviceavdelning i Karlstad och de har sedan avtalsstart gjort ett fantastiskt arbete som Ellevio har visat stor uppskattning över. Som ett bevis på det vann ONE Nordic Ellevios entreprenörs awards som ”Utmärkt entreprenör” och ”Safety awards” år 2020. Avtalsförlängningen är nu ytterligare ett bevis på att Ellevio är nöjda med ONE Nordic som entreprenör och det innebär också att vi slår ner våra bopålar än mer i regionen, säger Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic.

- Vårt mål är att våra kunder i regionen ska känna sig trygga med att oplanerade strömavbrott samt driftstörande fel och brister snabbt åtgärdas. Med ONE Nordic som leverantör har vi sett att det målet uppfylls; under nuvarande avtalsperiod har ONE Nordic visat på väldigt goda SLA-nivåer (Service Level Agreement) och ett fint säkerhetsarbete och vi ser fram emot ett fruktbart samarbete ännu en avtalsperiod, säger Lou Jägerup, kontraktsansvarig på Ellevio.

För mer information:
Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic
E-post: Jonas.Arvidsson@one-nordic.se
Tel: +46703040970

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla