ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

I huvudentreprenaden ingår drift, felavhjälpning och underhåll samt om- och nybyggnationer av E.ON:s elnät och nätstationer. Härtill ingår beredskap 24/7 och organisation och resurser vid så kallade storstörningar samt andra kringtjänster.

- ONE Nordic har visat att vi har förståelse för E.ON:s mål och utmaningar i framtiden. Vårt strategiska fokus på och hårda arbete med operativ effektivitet och SLA (service level agreement) motsvarar E.ON:s förväntningar. Att E.ON väljer att tilldela oss denna option tar vi som ett kvitto på hur nöjda E.ON är med ONE Nordic som leverantör. Jag vill tacka alla våra medarbetare där ute som med stort engagemang och affärsfokus gör ett fantastiskt arbete varje dag, säger ONE Nordics vd Jonas Arvidsson.

- ONE Nordic är sedan många år tillbaka en betydande leverantör till oss i olika geografiska områden. De är en engagerad leverantör med stor teknisk kompetens, erfarenhet och god leveransförmåga. Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga med att oplanerade strömavbrott samt att driftstörande fel och brister snabbt åtgärdas och att nya lokalnätsentreprenader utförs på ett fint sätt som innebär så lite driftstörningar som möjligt för slutkund. Med ONE Nordic som leverantör litar vi på att vi kan uppnå det målet och är glada för att vi redan nu är överens om att förlänga nuvarande avtal för fortsatt utvecklande samarbete, säger Peter Niklasson, Programansvarig för Ramavtal på E.ON Energidistribution

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla