ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic samarbetar med E.ON kring ett nytt lärlingssystem

Elnätsbranschen står inför stora pensionsavgångar. Bristen på arbetskraft kan hota de kraftfulla investeringar som krävs för att trygga framtidens elförsörjning. Nu satsar E.ON som första bolag i branschen på ett nytt lärlingssystem med bred rekryteringsbas. ONE Nordic arbetar tätt tillsammans med E.ON i denna satsning.

Läs mer E.ONs satsning och vårt samarbete med dem kring det nya lärlingssystemet:  https://www.eon.se/nyheter/e-ons-laerlingsmodell-saekrar-eljobb.html

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla