ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic vinner stort prestigeuppdrag för Vattenfall Eldistribution i Götaland

I hård konkurrens vann ONE Nordic AB det prestigefulla fyraårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Vattenfall Eldistribution AB:s elnät och nätstationer i Nordvästra och Sydöstra Götaland − värt runt en miljard kronor. Avtalet innebär att ONE Nordic stärker sin position och närvaro i regionen med nya lokalkontor och medarbetare.

BILD: Vid signeringsbordet Jonas Arvidsson, Vd på ONE Nordic och Annika Viklund, Vd, Vattenfall Eldistribution AB.

ONE Nordic har redan idag en stark position i Mittsverige med omfattande underhållsavtal inom eldistributionsområdet. Avtalet för Vattenfall Eldistribution innebär att företaget ytterligare stärker sin närvaro i västra Mittsverige. Nya lokalkontor upprättas i Nordvästra och Sydöstra Götaland och fler medarbetare ska rekryteras i hela avtalsregionen – allt från kraftmontörer, tekniker, beredningstekniker, projektledare och lokala chefer. Totalt kommer cirka 100 medarbetare arbeta på hel- eller deltid i avtalet. I tillägg kommer ONE Nordic även sysselsätta ett flertal personer hos lokala underentreprenörer.

- Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Vattenfall Eldistribution, som redan är en viktig kund för oss inom andra regioner och tjänsteområden. Vi har i upphandlingen visat att vi uppfyller Vattenfall Eldistributions förväntningar inom SLA-hantering (Service Level Agreement), säkerhet, kvalitet och miljö samt att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga drift-, underhålls- och kringtjänster som vi nu får chansen att utveckla tillsammans med Vattenfall Eldistribution i regionen. Avtalet löper över 4 år med ytterligare möjlighet till 3 års option och det ger oss en solid grund i regionen som vi kommer att bygga vidare på med både befintlig och ny organisation”, säger Jonas Arvidsson, Vd på ONE Nordic.

________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic AB.
Tel: 0703 04 09 70, E-post: jonas.arvidsson@one-nordic.se
________________________________________________________________________

Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn. Bolaget ägs av Eleda Infra Service Group. ONE Nordic har cirka 1 000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur och bygger "det nya energisamhället". Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla