ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic vinner stort prestigeuppdrag för Vattenfall Eldistribution i Götaland

I hård konkurrens vann ONE Nordic AB det prestigefulla fyraårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Vattenfall Eldistribution AB:s elnät och nätstationer i Nordvästra och Sydöstra Götaland − värt runt en miljard kronor. Avtalet innebär att ONE Nordic stärker sin position och närvaro i regionen med nya lokalkontor och medarbetare.

BILD: Vid signeringsbordet Jonas Arvidsson, Vd på ONE Nordic och Annika Viklund, Vd, Vattenfall Eldistribution AB.

ONE Nordic har redan idag en stark position i Mittsverige med omfattande underhållsavtal inom eldistributionsområdet. Avtalet för Vattenfall Eldistribution innebär att företaget ytterligare stärker sin närvaro i västra Mittsverige. Nya lokalkontor upprättas i Nordvästra och Sydöstra Götaland och fler medarbetare ska rekryteras i hela avtalsregionen – allt från kraftmontörer, tekniker, beredningstekniker, projektledare och lokala chefer. Totalt kommer cirka 100 medarbetare arbeta på hel- eller deltid i avtalet. I tillägg kommer ONE Nordic även sysselsätta ett flertal personer hos lokala underentreprenörer.

- Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Vattenfall Eldistribution, som redan är en viktig kund för oss inom andra regioner och tjänsteområden. Vi har i upphandlingen visat att vi uppfyller Vattenfall Eldistributions förväntningar inom SLA-hantering (Service Level Agreement), säkerhet, kvalitet och miljö samt att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga drift-, underhålls- och kringtjänster som vi nu får chansen att utveckla tillsammans med Vattenfall Eldistribution i regionen. Avtalet löper över 4 år med ytterligare möjlighet till 3 års option och det ger oss en solid grund i regionen som vi kommer att bygga vidare på med både befintlig och ny organisation”, säger Jonas Arvidsson, Vd på ONE Nordic.

________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic AB.
Tel: 0703 04 09 70, E-post: jonas.arvidsson@one-nordic.se
________________________________________________________________________

Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn. Bolaget ägs av Eleda Infra Service Group. ONE Nordic har cirka 1 000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur och bygger "det nya energisamhället". Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem. Mer information finns på one-nordic.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla