ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

I avtalet ingår också jour och beredskap 24/7 på samtliga anläggningar samt drift och underhåll av stadens cykelpumpar, hastighetsdisplayer, cykelräknare och trafikräknare. Avtalet är värt runt 25 MSEK och sträcker sig under perioden 2021 - 2025.

- Helsingborg Stad vill ha hög tillgänglighet med korrekt funktion på sina trafiksignalanläggningar för att bland annat minska olyckor och avgasutsläpp. Som en del i sitt uppdrag ska ONE Nordic lämna förslag på långsiktiga underhållsåtgärder som främjar driftsäkerheten samt tillgängligheten och som långsiktigt även sänker kommunens kostnader och miljöpåverkan. ONE Nordic är sedan flera år tillbaka en betydande leverantör till oss med stor teknisk kompetens, erfarenhet och god leveransförmåga och de känner till våra anläggningar sedan tidigare vilket resulterade i det mest attraktiva upphandlingsunderlaget både pris- och innehållsmässigt. Vi ser nu fram emot att vidareutveckla vårt samarbete under ännu en avtalsperiod”, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Drift och underhållsavdelningen, Helsingborgs Stad.

- Vi är glada över att Helsingborgs stad åter igen valde att samarbeta med oss. De är en strategiskt viktig kund för oss inom trafiksegmentet, säger Dekan Aco Ståhl, processägare trafik och belysning på ONE Nordic.

För mer information
Dekan Aco Ståhl, processägare trafik och belysning på ONE Nordic
Tel +46 72-2468014
Epost: Dekan.Aco@one-nordic.se

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla