ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordics expertis inom trafikstyrning bidrar till en renare stadsmiljö i Helsingborg

Via ett trafiksystem som ONE Nordic har installerat får kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen i Helsingborg högsta företräde vid ljuskorsningar i staden. Systemet bidrar till en hög turtäthet och minskar risken för förseningar vid exempelvis trafikstockningar. Systemet bidrar också till minimal väntetid för övriga trafikanter. Mindre väntetid leder i sin tur till renare luft i stadsmiljön.

- Det var oerhört givande att få hjälpa Helsingborgs kommun att förverkliga sina planer att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom snabbare resor och smidigare förbindelser. Systemet vi installerade ser till att elbussarna får förtur vid samtliga 27 ljuskorsningar på sträckan. I vårt uppdrag ingick teknisk rådgivning, kabeldragning, montage av trafikljus/stolpar, programmering av trafiksystem, test och driftsättning. Ytterst bidrog vi med mångårig erfarenhet via våra oerhört duktiga tekniker. ONE Nordic är ett av de ledande leverantörsoberoende trafikinformatikföretagen i Sverige och våra kunder är byggentreprenörer, kommuner och Trafikverket. Vi erbjuder allt från entreprenader, underhåll och teknisk rådgivning, säger Dekan, projektledare på ONE Nordic.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla