ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordics vd i workshop med bl.a. energiminstern om energibranschens kompetensutmaningar

ONE Nordics vd Jonas Arvidsson är en av referenspersonerna när Installatörsföretagen anordnar en workshop den 15 juni med fokus på energiomställningen; ”Hur ska klimat- och energiomställningen kunna genomföras med de stora kompetensutmaningar som vi tillsammans står inför?”. Installatörsföretagen samlar tillsammans med Regeringskansliet och andra branschorganisationer samhällsengagerade personer i näringsliv, myndigheter, departement och ungdomsorganisationer. En av deltagarna är Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Om Sverige ska kunna genomföra energiomställningen i enlighet de tidplaner som Riksdagen fastställt ska Sverige inom 25 år ska vara klimatneutralt – och redan inom tio år ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det gör frågan om kompetens till en av de mest kritiska faktorerna. Kompetensförsörjning måste därför ingå i alla berörda aktörers kort- och långsiktiga planering. Energibranschen har redan idag svårt att rekrytera kompetenta medarbetare och företagen kannibaliserar i stor utsträckning på varandra, exempelvis sker ca 70 procent av alla rekryteringar genom att personer byter arbetsgivare inom branschen. Orsakerna är bland annat brist på utbildningsplatser och utbildningsorter, brist på kompetenta lärare samt bristande intresse för teknikyrken. Ovanpå dessa svårlösta utmaningar läggs nu en snabb teknisk och marknadsmässig utveckling där byggnader blir en aktiv del i ett integrerat energisystem, både som prosumenter och som leverantörer av flextjänster för ökad systemstabilitet. Det behövs därför redan nu nya kompetenser för att utveckla och bygga framtidens tekniska system och tjänster inom energiområdet.

- Att attrahera nästa generations medarbetare är ödesfråga för energibranschen. För att locka fler till energibranschen driver ONE Nordic därför sedan flera år tillbaka ett flertal projekt; traineeprogram, lärlingsprogram samt skol-, kund- och branschsamarbeten, säger Jonas.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

Fler nyheter

Visa alla