ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordics vd i workshop med bl.a. energiminstern om energibranschens kompetensutmaningar

ONE Nordics vd Jonas Arvidsson är en av referenspersonerna när Installatörsföretagen anordnar en workshop den 15 juni med fokus på energiomställningen; ”Hur ska klimat- och energiomställningen kunna genomföras med de stora kompetensutmaningar som vi tillsammans står inför?”. Installatörsföretagen samlar tillsammans med Regeringskansliet och andra branschorganisationer samhällsengagerade personer i näringsliv, myndigheter, departement och ungdomsorganisationer. En av deltagarna är Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Om Sverige ska kunna genomföra energiomställningen i enlighet de tidplaner som Riksdagen fastställt ska Sverige inom 25 år ska vara klimatneutralt – och redan inom tio år ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det gör frågan om kompetens till en av de mest kritiska faktorerna. Kompetensförsörjning måste därför ingå i alla berörda aktörers kort- och långsiktiga planering. Energibranschen har redan idag svårt att rekrytera kompetenta medarbetare och företagen kannibaliserar i stor utsträckning på varandra, exempelvis sker ca 70 procent av alla rekryteringar genom att personer byter arbetsgivare inom branschen. Orsakerna är bland annat brist på utbildningsplatser och utbildningsorter, brist på kompetenta lärare samt bristande intresse för teknikyrken. Ovanpå dessa svårlösta utmaningar läggs nu en snabb teknisk och marknadsmässig utveckling där byggnader blir en aktiv del i ett integrerat energisystem, både som prosumenter och som leverantörer av flextjänster för ökad systemstabilitet. Det behövs därför redan nu nya kompetenser för att utveckla och bygga framtidens tekniska system och tjänster inom energiområdet.

- Att attrahera nästa generations medarbetare är ödesfråga för energibranschen. För att locka fler till energibranschen driver ONE Nordic därför sedan flera år tillbaka ett flertal projekt; traineeprogram, lärlingsprogram samt skol-, kund- och branschsamarbeten, säger Jonas.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla