ONE

Kunskap som ger energi

Satellitkommunikation mellan vattenkraftsanläggningar i Tyskland

E.ON ES Nyhet

Joakim Hallman, ingenjör inom teleteknik, har varit i Tyskand och driftsatt satellitkommunikation för en vattenkraftsanläggning samt en driftcentral på uppdrag av E.ON Wasserkraft. Lösningen gör det möjligt att övervaka och fjärrstyra anläggningarna från driftcentralen via satellit.

Jobbet har utförts på kraftstationen Kachlet i tyska Passau, där finns även kundens driftcentral för hela Donau. Två paraboler har monterats upp tillsammans med satellitmodem och router. Kommunikationen med driftcentralen sker sedan via en satellit (Sirius 4) belägen 3600 mil ovanför ekvatorn.

- Det handlar om två pilotanläggningar som vi testar in tekniken på. I det här fallet finns båda anläggningarna på samma plats. Men i princip skulle driftcentralen kunna befinna sig var som helst i Europa, säger Joakim Hallman.

Efter ett halvår ska lösningen utvärderas och kunden tar då ställning till om detta är något de vill satsa på för fler anläggningar.

Fjärrstyrning över landsgränserna

Idag styrs många av E.ON Wasserkrafts anläggningar via kopparkabel och fiber. De använder ett flertal driftcentraler, i grova drag en driftcentral för varje flod.
- Om de väljer att använda satellitkommunikation för samtliga anläggningar kan de styra alla stationer från en och samma driftcentral. Eftersom E.ON Vattenkraft i Sverige har samma lösning skulle man även kunna fjärrstyra stationer över landsgränserna.

På rekommendation av E.ON Vattenkraft

Det är E.ON Vattenkraft som rekommenderat E.ON ES för jobbet i Tyskland. Under 2007-2009 har de själva anlitat E.ON ES för att installera och driftsätta satellitkommunikation för deras samtliga vattenkraftanläggningar i Sverige, cirka 65 stycken.

Den 16-17 juni var Joakim i Tyskland för att driftsätta satellitkommunikationen för de två pilotanläggningarna.
- Jag hade planerat jobbet sedan tidigare och beställt all utrustning som Wasserkrafts egen personal sedan monterade. Under de dagar jag var på plats driftsatte vi systemet och kontrollerade att allt fungerade.

Flexibel lösning med få störningar

Tekniken för satellitkommunikation kan bli något dyrare än traditionell teknik att införa men ger istället lägre löpande kostnader. Fördelarna är att det är ett flexibelt system med väldigt lite störningar. Den är framförallt vanlig inom den svenska vattenkraften. Och nu har även E.ON Wasserkraft börjat intressera sig för tekniken.
- Eftersom det aktuella uppdraget utförts på två pilotanläggningar hoppas vi på fler följduppdrag framöver om allt faller väl ut, säger Joakim Hallman.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla