ONE

Kunskap som ger energi

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna. Avtalet kommer t ex underlätta för nätbolagen då de enligt Energimarknadsinspektionens nya funktionskrav måste byta ut samtliga elmätare till nya smarta elmätare de kommande åren.

ONE Nordic är en ONE-Stop-Shop-leverantör av tjänster inom det mättekniska området. Vi levererar smarta paketerade tjänster inom insamling och hantering av mätvärden, men också fält-, labb- och konsulttjänster.

- Som ramavtalsleverantör åt Sinfra vill ONE Nordic fortsätta bidra till att utveckla våra skalbara, kostnadseffektiva och snabbinstallerade tjänstepaketeringar för hantering av mätvärden för samtliga nyttigheter (el, vatten, värme, kyla, gas) och som kan integreras till alla system- och mätartyper. Eftersom våra tjänstepaketeringar är skalbara passar de både små och medelstora företag som hanterar ett fåtal mätare, såväl som stora bolag med hundratusentals mätare, säger Anders Malmberg, affärsområdeschef inom mätteknik på ONE Nordic.

Nätbolagen i Sverige står till exempel idag inför stora utmaningar i form av nya säkerhetsaspekter och krav på utbyte av elmätare till nya smarta elmätare. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för dem i denna omställning. ONE Nordic använder sig av ny och standardiserad kommunikationsteknologi och tjänstepaketering, vilken ger nya möjligheter för nätbolagen att enkelt, snabbt och kostnadseffektivt komma igång med bytet till nästa generations smarta elmätare. ONE Nordic erbjuder vid utbytet av mätarna även drift och integration av nätbolagens befintliga insamlingssystem. Det möjliggör att det befintliga systemet kan avvecklas succesivt, parallellt med att en ny smart insamlingstjänst implementeras. Den nya tjänsten kräver mindre administration och handpåläggning för nätbolagen.

- Ramavtalet möjliggör för ONE Nordics mättekniska verksamhet att stärka sin position i Sverige där vår vision är att, som en innovativ och oberoende samarbetspartner, bli Sveriges marknadsledande tjänsteleverantör inom Smart Metering, säger Anders Malmberg.

-För att bli ramavtalsleverantör åt Sinfra var ONE Nordic, liksom andra leverantörer, tvungna att uppfylla högt ställda krav. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter och branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Lars-Eric Larsson, Strategisk Upphandlare på Sinfra.

Ramavtalet gäller från och med 2019-07-01 och två år framåt med möjlighet till förlängning två år.

____________________________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Anders Malmberg, Affärsområdeschef Mätteknik, ONE Nordic AB
Tel: +46706155587
E-post: Anders.Malmberg@one-nordic.se

Filipe Vasconcelos, Försäljningschef, ONE Nordic AB
Tel: +46 72 237 44 43
E-post: filipe.vasconcelos@one-nordic.se

Lars-Eric Larsson, Strategisk Upphandlare Sinfra
Tel: 08-525 099 47
E-post: lars-eric.larsson@sinfra.se

____________________________________________________________________________________________

Om Sinfra
Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur och är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta hållbara upphandlingar av produkter, tjänster och system för försörjningssektorn. Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal. www.sinfra.se


Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Sverigesledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn.

Bolaget ägs av Altor Fund III.

ONE Nordic har cirka 1 000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic och Ellevio har nått en viktig milstolpe

ONE Nordic har nu enligt plan installerat och driftsatt 100 000 av Ellevios totalt 960 000 nya smartare elmätare. Med nu 100 000 smarta elmätare på plats kan Ellevio och ONE Nordic med tillförlitlighet se att prestandan i den nya infrastrukturen för mätdatainsamling är oerhört pålitlig och framgångsrik. Det är en viktig milstolpe för framtiden. En pålitlig infrastruktur för mätdatainsamling är en avgörande komponent för Ellevio nu påbörjade utveckling av det smarta elnätet som ska se till att kunderna alltid får el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.

ONE Nordic och Ellevio har nått en viktig milstolpe

E.ON tilldelar ONE Nordic prestigefullt ramavtal för tekniska konsulttjänster

I tuff konkurrens tilldelades ONE Nordic ett treårigt ramavtal gällande leverans av tekniska konsulttjänster till E.ON. Det på marknaden prestigefulla avtalet innebär att ONE Nordic kommer behöva utöka sin egen konsultorganisation med fler hungriga och professionella nyckelpersoner och även fördjupa samarbetet med befintliga och nya samarbetspartners.

E.ON tilldelar ONE Nordic prestigefullt ramavtal för tekniska konsulttjänster

Fler nyheter

Visa alla