ONE

Kunskap som ger energi

Stark insats i Fjärdsjömåla trots kyla och snö

E.ON ES Nyhet

Under den hårdaste vintern på många år så byggdes och anslöts den nya 130/30kV transformatorstationen Fjärdsjömåla åt E.ON Elnät, samt hela kraftkabelnätet till Brunsmo Vindkraftspark (12MW). Projekten utfördes på kort tid och spänner över en bred entreprenadskunskap från produktionskällan till distributionsanläggningarna.

- E.ON ES har gjort ett väldigt bra jobb, speciellt med tanke på tidsaspekten, de har klarat det på kort tid, och de problem som dykt upp under projektets gång har E.ON ES hanterat och löst på ett bra sätt, säger Martin Larsson, beställare på E.ON Elnät.

E.ON ES anlitades av E.ON Elnät för att ansluta vindkraftsproduktionen på 12MW i Brunsmo norr om Karlskrona. Vindkraftsparken skulle vara i full produktion i början av februari 2010. För att lyckas med detta behövdes:

 • en ny 130/30kV station invid en befintlig 130kV ledning 
 • ett 30kV kraftkabelnät inom vindkraftsparkens fem verk
 • en cirka 5 km lång matningskabel till transformatorstationen.

Lokalnätsdelen

E.ON ES upprättade en fem km lång 36kV stamledning från vindkraftnätet till stationen. Kabeldragningen omfattade även skarvning och avslut i stationen och vindkraftverken. Vindkraftparken består av 5 verk och E.ON ES stod även för elnätet mellan verken.

- Det finns två stationer kopplade till vindkraftverken och kablarna går från varje station ut till vindkraftverken och mellan dem. Vi har även dragit kablar in i vindkraftverken upp till första våningen där de anslutits till ställverken, säger Anders Stömne, montör på E.ON ES.

På samma sträcka förlade E.ON ES även optoslang, där sedan optokabeln drogs för kommunikationen mellan vindkraftverken och med driftcentralerna.

- Vi jobbade efter en tajt tidplan med närmre en meter snö och minusgrader. Vi hade svåra markförhållanden med bergsprängning och trädavverkning. Men trots det så gick arbetet bra och vi lyckades bli klara enligt kundens önskemål, säger Anders Stömne.

Stationsdelen

Den planerade ytan till stationen fem km bortanför vindkraftparken bestod av en stenrik äng med risk för fast berg.
- Vi konstaterade tidigt att vi behövde spränga en hel del för att få en optimal massbalansering, säger Stig Andersson, leveransansvarig på E.ON ES.

I mitten av november var markarbetet i full gång med urschaktning av otjänliga massor för att få till ställverksplanen.
- Gjutningen av alla fundament och bottenplattan drog ut på tiden eftersom vintern slog till. Uppvärmning krävdes för att kunna vara klara till julveckan.

Byggnaden var klar den 7 december och därefter kom montaget av elutrustningen igång. Den största arbetsinsatsen genomfördes av 15-20 man i januari och februari med runt 25-30 minusgrader på morgonen. Under tiden föll ungefär 6-7 dm snö.

- Arbetsplatsen var ett myller av montörer, provare, material, bodar, dieselaggregat, containrar, grävmaskiner och lastbilar under cirka 6-7 veckors tid, säger Stig.

Ett stort extra tilläggsarbete blev också anslutningen av opto in till stationen. Detta utfördes med ny OPGW-topplina på cirka 2km till närmsta optoskarvbox på 130kV-ledningen

Problemlösning

- Ju mera strul som kom upp under resan desto mer drivkraft mobiliserades för att lösa problemen tillsammans så att tidplanen kunde hållas, berättar Stig.
Han tycker att uppdraget är ett bra exempel på E.ON ES koncept för helhetslösningar med all behövlig kompetens ”från ax till limpa”.

Projektets omfattning
 

 

 • Projektledning station och lokalnät
 • Konstruktion av el- och mekanisk utrustning
 • Markarbete
 • Kabelarbete
 • Ny byggnad
 • Ny transformator 25MVA
 • Tre 130kV fack
 • Tre 30kV fack
 • Tillverkning av stativ och stolpar
 • Kontrollutrustning
 • Provning och driftsättning
 • Anslutning av 130kV ledning
 • Opto-åtgärder på 130kV ledning

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic utbildar nästa generations nyckelpersoner för en hållbar energibransch

Hela energibranschen upplever brist på yrkeserfarna ingenjörer med inriktning mot energi- och elektroteknik. ONE Nordic har därför tagit tag i problemet genom att starta upp ett nytt traineeprogram. Som trainee och anställd på ONE Nordic gör man en tydlig samhällsinsats; den energiinfrastruktur och de energianläggningar som förser samhället, inklusive hushåll och industrier, med elektricitet måste underhållas och byggas ut så att energi kan levereras till kunderna.

ONE Nordic utbildar nästa generations nyckelpersoner för en hållbar energibransch

Vildvuxna mätvärden

ONE Nordics mätingenjör Marie Skogström, även ordförande i Energiföretagens mätargrupp, har uttalat i sig i Tidningen Energi nr 1 om ”Vildvuxna mätvärden” och varför värmemätning inte är lika standardiserat som elmätningen.

Vildvuxna mätvärden

Fler nyheter

Visa alla