ONE

Kunskap som ger energi

Stor efterfrågan på avbrottsfritt underhåll med AMS

E.ON ES Nyhet

Det ställs allt högre krav på att elleveransen till privatkunder och industrier ska vara så gott som avbrottsfri. För E.ON ES del innebär det att antalet AMS-uppdrag (Arbete Med Spänning) ökat kraftigt den senaste tiden. - Bara jämfört med förra året har vi utökat AMS-verksamheten avsevärt. Beläggningen för våra AMS-resurser är mycket hög och för att hantera den ökade efterfrågan så pågår en ständig resursförstärkning, säger Ove Andersson, sammanhållande för AMS-verksamheten på E.ON ES.

I dagsläget har E.ON ES cirka 30-35 medarbetare som är utbildade för att utföra uppdrag enligt AMS-metoden. Uppdragsgivare är bland annat nätägare och industrier. Arbetet bedrivs inom spänningsnivåerna från 0,4 till 130kV.

Tillståndskontroller av fjärrade frånskiljare

I år så utför E.ON ES tillståndskontroller av totalt 255 fjärrade frånskiljare i E.ONs distributionsnät runt om i Sverige. Genom att slacka förbi frånskiljaren som ska underhållas kan kontrollen/underhållet genomföras utan avbrott.
- Ett underhåll på en frånskiljare kan ta upp till två timmar, varken elkunder eller industrier ska behöva tolerera ett sådant avbrott om det inte finns särskilda omständigheter, menar Ove.

Frånskiljare fungerar som brytare och finns längs med elnätet så att inte hela nätet påverkas när en liten del behöver repareras eller underhållas. Driftcentralen kan via fjärrmanövrering se var ett fel finns och välja att frånskilja just den delen av nätet.

Från- och tillslackning på 130kV station

I våras utförde E.ON ES också en ny typ av AMS-uppdrag i Huvhult.
- E.ONs driftcentral frågade om vi kunde göra ett av- och påslackningsarbete i en 130kV station med AMS-metoden, eftersom det inte gick att göra avbrott på samlingskenan när arbete skulle utföras på transformatorn.
- Vi hade aldrig gjort detta tidigare men gav oss ut för att undersöka förutsättningarna. När vi såg att det var 593 Al slackar blev vi fundersamma med tanke på vikten.
- Tillsammans med Per Grimshorn på E.ON Elnät tog vi fram en metod där vi med AMS-stängerna placerade och fastsatta på ett särskilt sätt kunde bära respektive slacks tyngd och samtidigt föra isär dem från samlingsskenan.

E.ON ES slackade ifrån en 130/50/10kV transformator från samlingsskenan på måndagen och kunde slacka på den igen på fredagen.
- Det är ett exempel på ett AMS-uppdrag som vi inte utfört tidigare, men som vi ser kommer att upprepas framöver, säger Ove.

Rengöring inom sågverksindustrin

Men det är inte bara nätägare som efterfrågar AMS-underhåll. E.ON ES har även uppdrag inom sågverksindustrin.
- Det kan till exempel handla om rengöring av transformatorer och ställverk för att bli av med damm och sågspån som ökar brandrisken. Genom att använda AMS-metoden slipper industrin produktionsbortfall på grund av elavbrott.

Kostsamma avbrott undviks

Allt fler ser fördelarna med att utföra underhåll, kontroller och andra åtgärder med AMS.
- Det är ett sätt för nätägare, industrier och andra uppdragsgivare att undvika kostsamma avbrott som påverkar såväl elleveransen till privatkunder som produktionen på industrier och andra företag. Avbrottsfri datakommunikation är också mycket viktigt i dagens samhälle.
- Även om det finns utrustning för just detta så är lösningarna anpassade för en begränsad drifttid.
Att arbeta med AMS kan ur elsäkerhetssynpunkt också vara säkrare än att arbeta med andra metoder eftersom man hela tiden är medveten om att anläggningen är spänningssatt.

På väg mot ett skifte

Vissa åtgärder kommer alltid kräva att spänningen bryts, till exempel på grund av hur anläggningsdelen är utformad menar Ove. Men han poängterar att vi är på väg mot ett allt mer avbrottsfritt underhåll av elnät och industrier.
- Vi står inför ett skifte där arbete med spänning är på väg att bli normen, medan de fall där riskanalysen kräver ett elavbrott utgör undantagen.

För E.ON ES del handlar det om att rusta för att möta den ökade efterfrågan på marknaden.
- Oavsett vad det handlar om för åtgärder, så undersöker vi gärna möjligheten att utföra jobbet med AMS. Och i de allra flesta fall så är det genomförbart, säger Ove Andersson.

Fakta om AMS (Arbete Med Spänning)
 

 

Avbrott på elleveranser i samband med service och underhåll innebär omfattande kostnader för privatpersoner, nätägare och industrier runt om i landet. Med AMS minskar antalet planerade avbrott med 90 procent genom att man i antingen slackar förbi det objekt som ska underhållas, eller använder andra AMS-lösningar som säkerställer arbetsmoment utan att avbryta elleveransen.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla