ONE

Kunskap som ger energi

Streamgate North AB anlitar ONE Nordic för drift och underhåll av sina vattenkraftverk

ONE Nordic har nyligen skrivit avtal med Streamgate North AB gällande drift och underhåll av företagets åtta vattenkraftverk i vattendragen Harmångersån och Delångersån. Det 3,5-åriga avtalet, som startar 1 juli 2021, omfattar bland annat planerat och förutbestämt underhåll, akut avhjälpande underhåll, lokal drift och beredskapstjänster.

- Vi tackar Streamgate North AB för förtroendet och ser fram emot detta uppdrag. Det visar att vi är en konkurrenskraftig aktör även inom småskalig vattenkraft och detta blir ett bra komplement till våra uppdrag i norra Sverige gentemot bl.a. Fortum (Läs mer om avtalet för Fortum), säger Rickard Stenberg, avdelningschef, affärsområde Hydro på ONE Nordic.

- Detta avtal ser vi som en bra lösning för vår verksamhet och vi ser fram emot samarbetet med ONE Nordic, säger Hans Rohlin, vd på Streamgate North AB.

Som en del av avtalet tar också ONE Nordic över en anställd och förstärker därmed ONE Nordics hydro-gruppering i Ånge med värdefull anläggningskompetens.

Anläggningarnas normala årsproduktion ligger på totalt ca 25 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av el för ca 1 000 svenska eluppvärmda normalvillor*.

*Normalårsförbrukning 25 000 kWh, källa: Normal elförbrukning för villa & lägenhet - Vattenfall

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON i Småland och Blekinge fram till 2026

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Fler nyheter

Visa alla