ONE

Kunskap som ger energi

Streamgate North AB anlitar ONE Nordic för drift och underhåll av sina vattenkraftverk

ONE Nordic har nyligen skrivit avtal med Streamgate North AB gällande drift och underhåll av företagets åtta vattenkraftverk i vattendragen Harmångersån och Delångersån. Det 3,5-åriga avtalet, som startar 1 juli 2021, omfattar bland annat planerat och förutbestämt underhåll, akut avhjälpande underhåll, lokal drift och beredskapstjänster.

- Vi tackar Streamgate North AB för förtroendet och ser fram emot detta uppdrag. Det visar att vi är en konkurrenskraftig aktör även inom småskalig vattenkraft och detta blir ett bra komplement till våra uppdrag i norra Sverige gentemot bl.a. Fortum (Läs mer om avtalet för Fortum), säger Rickard Stenberg, avdelningschef, affärsområde Hydro på ONE Nordic.

- Detta avtal ser vi som en bra lösning för vår verksamhet och vi ser fram emot samarbetet med ONE Nordic, säger Hans Rohlin, vd på Streamgate North AB.

Som en del av avtalet tar också ONE Nordic över en anställd och förstärker därmed ONE Nordics hydro-gruppering i Ånge med värdefull anläggningskompetens.

Anläggningarnas normala årsproduktion ligger på totalt ca 25 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av el för ca 1 000 svenska eluppvärmda normalvillor*.

*Normalårsförbrukning 25 000 kWh, källa: Normal elförbrukning för villa & lägenhet - Vattenfall

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska ONE Nordic byta ut runt en miljon elmätare som finns installerade hos Ellevios kunder - i hushåll, företag och i offentliga anläggningar. Hittills har ONE Nordic installerat nya smarta elmätare* i större delen av Storstockholm, Västkusten, Värmland och Hälsingland/Dalarna. De områden som återstår kan man se på Ellevios hemsida: https://mittelmatarbyte.ellevio.se. Samtliga elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023/2024. Projektet har de 2 senaste åren flutit på enligt plan, detta trots utmaningar med covid-restriktioner och global komponentbrist.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

Fler nyheter

Visa alla