ONE

Kunskap som ger energi

Streamgate North AB anlitar ONE Nordic för drift och underhåll av sina vattenkraftverk

ONE Nordic har nyligen skrivit avtal med Streamgate North AB gällande drift och underhåll av företagets åtta vattenkraftverk i vattendragen Harmångersån och Delångersån. Det 3,5-åriga avtalet, som startar 1 juli 2021, omfattar bland annat planerat och förutbestämt underhåll, akut avhjälpande underhåll, lokal drift och beredskapstjänster.

- Vi tackar Streamgate North AB för förtroendet och ser fram emot detta uppdrag. Det visar att vi är en konkurrenskraftig aktör även inom småskalig vattenkraft och detta blir ett bra komplement till våra uppdrag i norra Sverige gentemot bl.a. Fortum (Läs mer om avtalet för Fortum), säger Rickard Stenberg, avdelningschef, affärsområde Hydro på ONE Nordic.

- Detta avtal ser vi som en bra lösning för vår verksamhet och vi ser fram emot samarbetet med ONE Nordic, säger Hans Rohlin, vd på Streamgate North AB.

Som en del av avtalet tar också ONE Nordic över en anställd och förstärker därmed ONE Nordics hydro-gruppering i Ånge med värdefull anläggningskompetens.

Anläggningarnas normala årsproduktion ligger på totalt ca 25 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av el för ca 1 000 svenska eluppvärmda normalvillor*.

*Normalårsförbrukning 25 000 kWh, källa: Normal elförbrukning för villa & lägenhet - Vattenfall

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla