ONE

Kunskap som ger energi

Svenska kraftnät ger ONE Nordic förtroendet att underhålla de viktiga stationerna i stamnätet

ONE Nordic vann i en omfattande upphandling Svenska kraftnäts (SVK) förtroende att underhålla en avancerad omriktarstation som möjliggör överföringen mellan Sverige och Polen. ONE Nordic vann också ett prestigefullt förnyat förtroende att underhålla transformator- och kopplingsstationerna i mellersta Norrland. Avtalen gäller mellan åren 2021-2024.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Det svenska stamnätet består av cirka 17 000 km kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer samt flera utlandsförbindelser. Underhållet av dessa anläggningar är oerhört viktigt för att kunna garantera en säker leverans av el ut i Sveriges alla hörn. SVK anlitar elkraftentreprenörer för att sköta underhållet i dessa anläggningar. 

ONE Nordic är den entreprenör som har fått uppdraget att underhålla de stationer som transformerar elen som produceras i vatten- och vindkraftverken i mellersta Norrland. ONE Nordic har även fått ansvar för den avancerade omriktarstationen som möjliggör överföringen mellan Sverige och Polen. I stationen sker omvandlingen mellan svenska stamnätets växelström och sjökabelns likström. Spänningsnivån i kabeln är 450 kilovolt och effekten 600 megawatt motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor. Underhållet handlar om att se över, optimera och sköta den fysiska utrustningen i stationerna. 

- Vi är oerhört glada och stolta över dels det förnyande uppdraget i nord, dels det nya uppdraget i syd. Avtalet med SVK är en stor fjäder i hatten för ONE Nordic och visar på att vi är en av de starkaste elkraftentreprenörerna på marknaden. Med etableringar från norr till söder i Sverige och med extremt kompetenta medarbetare vinner vi konstant ny mark och förnyade förtroenden från våra kunder. Det är en oerhört spännande bransch vi arbetar inom där vi får vara med och att bygga och underhålla Sveriges energiinfrastruktur och utveckla ”det nya energisamhället”, säger Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla