ONE

Kunskap som ger energi

Tydligare tjänsteutbud och effektivare leverans

E.ON ES Nyhet

E.ON ES rullar under våren ut en ny styrning, ett nytt arbetssätt och en ny organisationsstruktur enligt den fastlagda strategin, Position 2013. Kärnan i förändringen är att allt som säljs, produceras och levereras ska vara produktifierat.

- Vi kommer att bli mycket tydligare i vårt kunderbjudande och kunna effektivisera och kvalitetssäkra vår produktion på ett helt annat sätt, säger Anders Larsson, chef för division Produkt på E.ON ES. 

Genom produktifieringen ses det totala erbjudandet över och en ny produktutvecklingsprocess tas fram för att tydliggöra och effektivisera E.ON ES tjänste- och produktutbud.

- Våra kunder frågar mer och mer efter helhetsåtaganden inom allt från projektering, konstruktion och installation till kontroll, drifttagning, drift, underhåll och service. Speciellt är efterfrågan stor inom teknikområdena kärnkraft, vattenkraft, transmission och distributionsanläggningar, energieffektivisering, mätteknik och diagnostik, säger Bengt Ekenstierna, VD på E.ON ES.

I den nya organisationen växer och utvecklas ingenjörsverksamheten med specialistkompetens framförallt inom det energitekniska området.

Effektivt med repeterbara produkter

Anders Larsson, E.ON ESVarje produkt som E.ON ES säljer ska utgå från en standard som kan repeteras och därmed hela tiden förbättras.
- Projekten kan dra nytta av varandras erfarenheter, oavsett var de genomförs rent geografiskt, säger Anders Larsson.

Även om det alltid måste finnas en viss flexibilitet i produkterna för att kunna anpassa dem efter kundens specifika behov, så är det enligt Anders Larsson oftast standarpaketet som efterfrågas.

- Utifrån mina erfarenheter väljer de allra flesta kunder standardprodukter även om det finns tillvalsmöjligheter. Visst kan man erbjuda alternativ, men standarden ska vara så bra att kunderna väljer den. Då är det viktigare att vi verkligen ser till att vår produkt är den bästa för kunden.

Talar av erfarenhet

Anders Larsson har sin bakgrund i Skanska-koncernen där han till att börja med var utvecklingschef. Han var också en av drivkrafterna bakom BoKlok-konceptet, ett boendekoncept som Skanska utvecklade tillsammans med Ikea i slutet av 90-talet.

- Det var ett helt nytt byggkoncept där idén var att bygga bra bostäder till låga priser. Konceptet har idag etablerats även i övriga nordiska länder och England.

Tidplan för produktifieringen

Alla produkter och tjänster som E.ON ES säljer har kartlagts och kategoriserats i ett antal produktområden. Nu ska produktområdeschefer och produktchefer komma på plats i den nya organisationen och nya produktmanualer ska tas fram.

- Vi kommer att jobba med detta under större delen av 2010 som en viktig del i
att ta E.ON ES vidare på resan för att bli marknadsledande i Norden som totalleverantör inom energiteknik och entreprenad, säger Anders Larsson.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Nu har ONE Nordic äntligen påbörjat arbetet med att utveckla Sverige mot en smartare, mer hållbar framtid!

Idag installerade ONE Nordic den första smarta elmätaren för Ellevio. Nu återstår det närmare en miljon smarta elmätare att installera fram till 2023. Projektet startar med ett pilotprojekt som omfattar 4 000 hushåll och företag i Älvsjö i Stockholm. Pilotprojektet pågår under juni och ger Ellevio och ONE Nordic möjlighet att finslipa detaljerna inför det storskaliga elmätarbytet som startar till hösten i nya områden i Stockholm och därefter i Ellevios övriga nätområden runt om i landet.

Läs mer om elmätarbytesprojektet för Ellevio

Fler nyheter

Visa alla