ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordic AB renoverar dammluckor vid Söderfors vattenkraftstation åt Vattenfall Vattenkraft AB

ONE Nordic AB har fått i uppdrag av Vattenfall Vattenkraft AB att renovera två luckor i dammen Lillfyllningen som tillhör Söderfors vattenkraftstation. Projektet skall vara klart och driftsatt under hösten 2012. Målet med renoveringen är att luckorna och dess lyftanordning ska klara ytterligare minst 25 år i drift. Detta projekt visar på ONE Nordic ABs styrka och kompetens inom vattenkraftområdet.

Söderfors kraftstation är en av Vattenfall helägd kraftstation som med tillhörande dammar är belägen i Uppsala län samt i Tierps kommun. Kraftverket med tillhörande dammar ligger i nedre delen av Dalälven nedströms Hedesundafjärden. En av dammarna heter Lillfyllningen och ligger ca tre kilometer utanför Söderfors mot Gävle. Lillfyllningen är en ca 48 m lång betongdamm. Dammen har två luckor som ser till att man på ett kontrollerat sätt kan släppa ut vatten till områden nedströms.

ONE Nordic AB ska hjälpa Vattenfall Vattenkraft AB att renovera luckorna och dess lyftanordning. Luckorna är vardera 20,3 meter breda och 3,15 m höga och manövreras med hydrauliska spel. Att renovera dem kräver specialistkompetens och det är här ONE Nordic AB kommer in i bilden. ONE Nordic AB är en duktig spelare på marknaden inom vattenkraft och Vattenfall Vattenkraft AB är övertygade om att projektet kommer flyta på enligt plan. Efter en sådan här renovering ska luckorna kunna vara i drift i ytterligare 25 år.

”Upprustning av vattenkraftverk är ett snabbt och flexibelt sätt att få upp effektiviteten i ett kraftverk till önskad nivå och att öka produktionskapaciteten. Vi erbjuder lösningar för renovering med förprojektering, konstruktion, montage, provning och idrifttagning och vi erbjuder avtal för att minska kraftverkets totala produktions- och underhållskostnader. Vattenkraft är ett område som ONE Nordic AB satsar på och vi ser en stor potential i den marknaden i framtiden. På ONE Nordic AB talar vi om Det nya Energisamhället och den roll vi kan spela för att möta de energi- och el-relaterade infrastrukturbehov som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi”, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen.

__________________________________________________________________________

För mer information:
Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen
Tel: 076 8608406
E-mail: jan.bardell@one-nordic.se

Jan Pettersson, Regionchef Norr och Chef produktionsanläggningar, ONE Nordic AB
Tel: 070-6976577
E-mail: Jan.Pettersson@one-nordic.se
___________________________________________________________________________

Om ONE Nordic koncernen
ONE Nordic koncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5% av Altor Fund III och till 9,5% av E.ON. Koncernen har ca 1.300 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder SEK. ONE Nordic koncernen är verksamt i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic koncernens erbjudande är uppdelat i tre tydliga områden: tekniska tjänster, entreprenad samt service och underhåll. Koncernen hjälper energiproducenter, energidistributörer samt energianvändare såsom industrier, kommuner, fastighetsförvaltare och ägare av trafik- och belysningssystem att modernisera och optimera sina anläggningar. Detta både i form av avancerade ingenjörstjänster och spetskompetens inom exv. mätteknik, transformatordiagnostik, energieffektivisering, driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft, kärnkraft  m.fl.. Koncernen erbjuder även sina kunder drift, service och underhåll samt nybyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar och distributionsnät inom energiområdet. Mer information finns på one-nordic.se.

Om Vattenfall
Mer information finns på www.vattenfall.se 

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic det ärofyllda uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne. Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Kraftringen ger ONE Nordic stororder när nästa generation mätare introduceras i Sverige

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Fler nyheter

Visa alla