ONE

Kunskap som ger energi

Vd-krönika: Om 2018 var ett spännande år – vad blir då inte 2019…?

Bra villkor, intressanta jobb och en tillväxtbransch med ett högre syfte – det finns många anledningar till varför allt fler vill jobba inom energibranschen och ONE Nordic idag.

Skolsamarbeten

ONE Nordic växer så det knakar och har ett konstant stort behov av kraftmontörer, projektledare, elnätsdesigners och ingenjörer. För att uppfylla behovet av kompetensinflöde har vi under 2018 bland annat satsat mycket på att locka unga till energisektorn. Vi har startat upp två olika traineeprogram; ett för projektledare/specialister på 18 månader och ett för elnätsdesigners på 9 månader. Vi har också lagt planen för ett lärlingsprogram på 12 månader för kraftmontörer och har startat upp samarbeten med flertalet gymnasieskolor runt om i landet.

Ett paradigmskifte som alla i branschen måste tackla

Vi jobbar i en tuff upphandlande bransch där marginalerna stramas åt och många glömmer att man måste ha den här typen av utbildningsprogram för unga. Jag har under året lagt mycket krut på att få våra större kunder att förstå hur viktigt det är att ta in lärlingar och traineer. Jag ser det som mitt jobb att ta upp frågan redan i upphandlingarna samt under strategiska möten med kunderna. Arbetet har varit fruktsamt och vi har nu tillsammans med flera av våra kunder lagt en plan för att locka nästa generation till energibranschen. 

Enligt attraktiv Arbetsgivarindex 2018 är energibranschen den bästa branschen att jobba inom idag. Här är sjukfrånvaron låg och lönerna höga. Samtidigt står branschen inför ett paradigmskifte där stora satsningar görs i energiinfrastruktur för att klara framtida krav på ökad kapacitet, optimering och tillgänglighet. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor, framförallt i stam- och regionnät, men också i stationer/ ställverk, vindkraft, vattenkraft, energimätning etc. Vi har under det gånga året vunnit många spännande uppdrag inom alla dessa områden och ser att 2019 kommer bli ett än mer spännande år – det är många upphandlingar ute på marknaden där vi är med och tävlar. 

Tack till kunder, ungdomar och våra ONE-hjältar

Jag vill sända ett stort tack till alla våra trogna och nya kunder för ett fint samarbete under året som gått och vi ser fram emot ett nytt år tillsammans. Jag vill också rikta ett stort tack till alla nyfikna och engagerade ungdomar som vi har haft förmånen att träffa och prata med och som har sökt sig till och visat intresse för ONE Nordic. Jag uppmanar er att söka till våra traineeprogram – energibranschen är en framtidsbransch där ONE Nordic är med och bygger ”Det nya energisamhället” i Sverige! Och jag sänder naturligtvis ett stort tack till alla ONE Nordic-medarbetare som har gjort en kanoninstas under 2018. Tack!

God jul och gott nytt år! Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordics dotterbolag vinner vindkraftsuppdrag i Norge

OX2 har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 13 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Kjölberget, på gränsen till Trysil i Hedmark Fylke. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen i Sverige stärker bolaget därmed sin position inom vindkraftsbranschen ytterligare med det historiskt första projektet utanför Sverige.

ONE Nordics dotterbolag vinner vindkraftsuppdrag i Norge

ONE Nordic vinner volymer värda över en miljard i E.ON:s ramavtalsupphandling

I hård konkurrens vann ONE Nordic AB det prestigefulla fyraårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av E.ON Energidistributions lokalnät i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. E.ON Energidistribution har dessutom valt att förlänga avtalet med ONE Nordic avseende lokalnätstjänster i södra Skåne, norra Skåne samt Örebro fram till 2020 och 2021. Avtalen är tillsammans värda över 1 miljard och är en bekräftelse på ONE Nordics unika och starka ställning på marknaden inom lokalnät i Sverige.

ONE Nordic vinner volymer värda över en miljard i E.ON:s ramavtalsupphandling

Fler nyheter

Visa alla