ONE

Kunskap som ger energi

Vd-krönika: Om 2018 var ett spännande år – vad blir då inte 2019…?

Bra villkor, intressanta jobb och en tillväxtbransch med ett högre syfte – det finns många anledningar till varför allt fler vill jobba inom energibranschen och ONE Nordic idag.

Skolsamarbeten

ONE Nordic växer så det knakar och har ett konstant stort behov av kraftmontörer, projektledare, elnätsdesigners och ingenjörer. För att uppfylla behovet av kompetensinflöde har vi under 2018 bland annat satsat mycket på att locka unga till energisektorn. Vi har startat upp två olika traineeprogram; ett för projektledare/specialister på 18 månader och ett för elnätsdesigners på 9 månader. Vi har också lagt planen för ett lärlingsprogram på 12 månader för kraftmontörer och har startat upp samarbeten med flertalet gymnasieskolor runt om i landet.

Ett paradigmskifte som alla i branschen måste tackla

Vi jobbar i en tuff upphandlande bransch där marginalerna stramas åt och många glömmer att man måste ha den här typen av utbildningsprogram för unga. Jag har under året lagt mycket krut på att få våra större kunder att förstå hur viktigt det är att ta in lärlingar och traineer. Jag ser det som mitt jobb att ta upp frågan redan i upphandlingarna samt under strategiska möten med kunderna. Arbetet har varit fruktsamt och vi har nu tillsammans med flera av våra kunder lagt en plan för att locka nästa generation till energibranschen. 

Enligt attraktiv Arbetsgivarindex 2018 är energibranschen den bästa branschen att jobba inom idag. Här är sjukfrånvaron låg och lönerna höga. Samtidigt står branschen inför ett paradigmskifte där stora satsningar görs i energiinfrastruktur för att klara framtida krav på ökad kapacitet, optimering och tillgänglighet. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor, framförallt i stam- och regionnät, men också i stationer/ ställverk, vindkraft, vattenkraft, energimätning etc. Vi har under det gånga året vunnit många spännande uppdrag inom alla dessa områden och ser att 2019 kommer bli ett än mer spännande år – det är många upphandlingar ute på marknaden där vi är med och tävlar. 

Tack till kunder, ungdomar och våra ONE-hjältar

Jag vill sända ett stort tack till alla våra trogna och nya kunder för ett fint samarbete under året som gått och vi ser fram emot ett nytt år tillsammans. Jag vill också rikta ett stort tack till alla nyfikna och engagerade ungdomar som vi har haft förmånen att träffa och prata med och som har sökt sig till och visat intresse för ONE Nordic. Jag uppmanar er att söka till våra traineeprogram – energibranschen är en framtidsbransch där ONE Nordic är med och bygger ”Det nya energisamhället” i Sverige! Och jag sänder naturligtvis ett stort tack till alla ONE Nordic-medarbetare som har gjort en kanoninstas under 2018. Tack!

God jul och gott nytt år! Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla femårsavtalet avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Ellevio AB:s elnät och nätstationer i Värmland, Skaraborg och Bergslagen. Nu har Ellevio valt att även lösa in avtalsoptionen på 2,5 år, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 30 juni 2025. Optionen är värd runt en halv miljard SEK. Avtalsförlängningen innebär att ONE Nordic befäster och stärker sin position och närvaro i regionen än mer.

ONE Nordic säkrar avtal värt en halv miljard med Ellevio

ONE Nordic en viktig nyckelspelare när Fortum gör stor dammsäkerhetssatsning i vattenkraftverk

Då Fortum Sverige AB investerar stort i att förbättra dammsäkerheten i det 100-åriga vattenkraftverket Forshuvud har ONE Nordic erhållit uppdraget att byta ut den föråldrade el-och kontrollutrustning som styr dammluckornas drift- och säkerhetssystemen i kraftverket. Projektet pågår i cirka 3 år och är värt ca 10 MSEK. Detta projekt och flertalet andra likvärdiga bidrar till att ONE Nordic nu behöver anställa ytterligare 30 ingenjörer och tekniker dedikerade till bolagets vattenkraftverksamhet.

Läs mer om dammsäkerhetsprojektet för Fortum

Fler nyheter

Visa alla