ONE

Kunskap som ger energi

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsultativa tjänster och specialkompetens till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Våra tjänster finns framför allt inom områden som:

Läs mer
Service & underhåll

Vi tar ansvar för drift och underhåll av el- och energirelaterade anläggningar, trafik- och belysningssystem samt distributionsnät för el, värme och kommunikation (telekom).


Läs mer
Entreprenad

Vi tar hand om ny- och ombyggnation av el- och energirelaterade anläggningar, trafik- och belysningssystem samt distributionsnät för el och kommunikation (telekom).


Läs mer
Branschlösningar

Klicka på någon av länkarna nedan om du vill veta mer om vårt erbjudande till en specifik bransch:

Kraftvärme

– Vi erbjuder ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av anläggningar. Vi erbjuder även tjänster inom elkraftteknik och automation, mätteknik samt driftkommunikation.

Läs mer
Kärnkraft

– Vi erbjuder konsultativa tjänster där vi anpassar produkter/tjänster i enlighet med de krav som gäller för kärntekniska anläggningar - både via leveranser i egna projekt och som kompetensförstärkning i kundens organisation. Vi erbjuder även tjänster inom mätteknik, driftkommunikation samt ombyggnation, dift och underhåll av stationer och elnät på anläggningen.

Läs mer
Vattenkraft

– Vi erbjuder ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av anläggningar. Vi erbjuder även tjänster inom mekaniska lösningar, elkraftteknik och automation, mätteknik samt driftkommunikation.

Läs mer
Vindkraft

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av den infrastruktur som kopplar samman vindkraftverk i en vindkraftpark och som säkrar elleveranserna ut till elnätet. Vi erbjuder även tjänster inom fiber, mätteknik och driftkommunikation.

Läs mer
Driftkommunikation

– Vi erbjuder allt från konsultuppdrag inom bl.a. radioprojektering, frekvensansökningar till helhetsåtagande inom radiokommunikation, inomhustäckning och andra kommunikationsnät såsom transmissionsnät och accessnät. Vi erbjuder även drift, underhåll och support på kunders kommunikationslösningar.

Läs mer
Belysning

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av belysningsanläggningar.

Läs mer
Trafik

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av trafiksignalsystem.

Läs mer
Mätteknik och energieffektivisering

– Vi ser till att de som levererar /producerar/använder el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och gas etc. kan lita på sin mätutrustning och få rätt mätvärden. Mätning utgör grunden till all energieffektivisering och med våra verktyg kan kunden styra effektuttag/visualisera energianvändningen.

Läs mer
Elnät

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av transmissionsnät, regionnät och distributionsnät. Vi erbjuder även tjänster inom mätteknik, skog och mark samt driftkommunikation.

Läs mer
Industri

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av kraftförsörjningen. Vi erbjuder även tjänster inom eldriftansvar, mätteknik, energieffektivisering, elkraftteknik och automation samt driftkommunikation.

Läs mer
Stationer

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av 0,4–400 kV stationer. Vi erbjuder även tjänster inom driftkommunikation, mätteknik och elektrisk diagnostik.

Läs mer
Fastighet (sjukhus, fastigheter, hamnar och flygplatser etc)

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av kraftförsörjningen. Vi erbjuder även tjänster inom eldriftansvar, mätteknik, energi-effektivisering och driftkommunikation.

Läs mer
Järnväg

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av kraftförsörjningen. Vi erbjuder även tjänster inom skog & mark, driftkommunikation samt mätteknik.

Läs mer
Fiber

– Vi hjälper kommuner, företag och villaföreningar att få bredband i toppklass. Inom fiberoptiska nät erbjuder vi installation, drift och underhåll.

Läs mer
Gas

– Vi erbjuder ombyggnation, drift och underhåll samt olika mättekniska tjänster inom fordonsgas och gasmätning. Vi erbjuder även tjänster inom driftkommunikation.

Läs mer
Fjärrvärme

– Vi erbjuder installation, drift och underhåll av fjärrvärmecentraler samt mättekniska tjänster till de som producerar / levererar eller använder sig av fjärrvärme för uppvärmning.

Läs mer
Gruvnäring

– Vi erbjuder ny- och ombyggnation, drift och underhåll samt optimering av kraftförsörjningen. Vi erbjuder även tjänster inom eldriftansvar, energieffektivisering och driftkommunikation.

 

ONE Nordic - Ledande i Norden

Vi hjälper energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att bygga, modernisera, optimera och underhålla sina anläggningar. Här kan du se vilka områden vi verkar inom.