ONE

Kunskap som ger energi

Laddinfrastruktur (snabbladdande)

Vi hjälper företag, kommuner, landsting samt större vägsamfälligheter och bostadsrättsföreningar att installera och underhålla större anläggningar för snabbladdande laddinfrastruktur i toppklass. Snabbladdande laddinfrastruktur kräver högspänningsanslutning vilket vi på ONE Nordic har mer än 25 års erfarenhet av att utföra. Vi arbetar över hela landet och är produkt- och leverantörsoberoende. Vi erbjuder allt från kompletta lösningar med ett totalansvar - till enskilda åtaganden där vi ansvarar för entreprenader, ombyggnation och/eller drift och underhåll.

Entreprenad - snabbladdande laddinfrastruktur

Tillsammans med våra kunder ser vi till att snabbladdande anläggningar för laddinfrastruktur projekteras, byggs, installeras och fungerar optimalt.

Service och underhåll av snabbladdande laddinfrastruktur

Vi erbjuder drift och förebyggande underhåll, elanläggningsansvar, samordningsansvar samt jour och beredskap.

Idag utför vi drift och förebyggande underhåll på snabbladdande laddinfrastruktur över hela landet. ONE Nordic ansvarar då för planering och genomförande av underhållsåtgärder, felavhjälpning, seriebyten och/eller punktbyten ev laddstolpar, inspektioner, byten av skadade laddstolpar samt åtgärdar vandalisering, kabelfel och trafikskador på din anläggning.

Med ett ONE Assistans-avtal kan du även få tillgång till vår jour och beredskap som kan rycka ut med kort varsel om det uppstår något problem i er anläggning. ONE Assistans är en trygg och billig försäkring för att korta stillestånden.