ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordics största projekt i hamn

ONE Nordics dotterbolag i Norge - ONE Nordic Kraftmontasje AS, står bakom det enskilt största projektet i ONE Nordics historia – byggnationen av en 132 kV-kraftledning i Lofoten på uppdrag av Lofotkraft. Projektet har pågått i tre år och omfattat planering, inköp av materiel och konstruktion av den nya 65 kilometer långa 132 kV-kraftledningen från Kanstadbotn till Kvitfossen.

Läs mer

Fortum ger ONE Nordic guldstjärna i AMM-upphandling

Enligt projektägaren Tomas Welander är mätvärdesinsamling en komplex verksamhet och upphandlingarna i branschen tenderar att bli lika komplexa. Men det här arbetet har fungerat mycket bra även om tidsramen varit snäv, menar han.

Mer om uppdraget

”Tack vare ONE Nordic AB slipper vi ha en egen specialgrupp”

Att ha rätt kompetens i huset för avancerat underhåll är kostsamt. Öresundskraft har hittat en smidig lösning för sitt elnät.

Mer om uppdraget

Exempel på uppdrag

Öresundskraft Elnät

Att ha rätt kompetens i huset för avancerat underhåll är kostsamt. Öresundskraft har hittat en smidig lösning för sitt elnät. Företaget anlitar ONE Nordic AB för de krävande uppdragen inom högspänning. Då slipper de att hålla sig med en egen specialgrupp.

Öresundskraft Elnät

Fortum ger ONE Nordic guldstjärna i AMM-upphandling

I mars 2013 blev ONE Nordic huvudleverantör för Fortum Värmes mätvärdesinsamling i Stockholmsområdet. Nu har ONE Nordic fått feedback från Fortum på hur upphandlingen gick till. Och projektägaren Tomas Welander är mycket nöjd.

Fortum ger ONE Nordic guldstjärna i AMM-upphandling

ONE Nordics största projekt i hamn

ONE Nordics dotterbolag i Norge, ONE Nordic Kraftmontasje A/S, står bakom det enskilt största projektet i ONE Nordics historia – byggnationen av en 132 kV-kraftledning i Lofoten på uppdrag av Lofotkraft.

ONE Nordics största projekt i hamn