ONE

Kunskap som ger energi

ONE Nordics största projekt i hamn

ONE Nordics dotterbolag i Norge, ONE Nordic Kraftmontasje A/S, står bakom det enskilt största projektet i ONE Nordics historia – byggnationen av en 132 kV-kraftledning i Lofoten på uppdrag av Lofotkraft.

Foto: Hallvard Tennøy

Projektet har pågått i tre år och omfattat planering, inköp av materiel och konstruktion av den nya 65 kilometer långa 132 kV-kraftledningen från Kanstadbotn till Kvitfossen. I uppdraget ingick även rivning av den tidigare kraftledningen och ändring av de gamla 22 kV-kraftledningarna i de områden där de kunde komma i konflikt med den nya kraftledningen. Trots tilläggsbeställningar är projektet klart på utsatt tid, den 1 oktober. 

Sammanlagt har Lofotkraft investerat över en miljard norska kronor för att framtidssäkra krafttillförseln i området. Kraftmontasjes del är värd drygt 200 miljoner norska kronor exklusiva tilläggsbeställningar.

Hallvard Tennøy har varit projektledare för uppdraget:

Det speciella har varit att vi byggt sektionsvis. Vi har fått hoppa fram och tillbaka och förbi linjen som vi bytt ut för att få kortast möjliga inkopplingstid. Vi har även haft en del AMS-arbeten (AUS på norsk) när vi korsat 22 kV-linjer på vägen. Att bygga för 36 olika sektioner och flytta personal och utrustning fram och tillbaka har varit en utmaning. Det har dock varit förutsättningen. Om det hade uppstått en krissituation skulle vi kunna koppla in den nya ledningen. 

Vi har också tagit hänsyn till samernas omfattande rendrift i området liksom kulturminnen, fåglar och fauna. På grund av detta har vi vid några tider inte kunnat arbeta på vissa sträckor.

Vi har fantastiska och tuffa montörer som jobbat i mörker, regn och storm i utmanande terräng. Trots det har vi inte behövt ställa in arbetet en enda dag på grund av dåligt väder. 

Har ni haft något tillbud under de här tre åren?

Vi hade en allvarlig rasolycka. Det var när vi skulle spränga i fjället för att göra plats för stolparna. Då lossnade ett stort stenblock och rasade ner över ett garage. Tack och lov kom ingen till skada. Polisutredningen visade att ingen hade någon skuld i det som skedde och försäkringsbolaget täckte upp för de extra kostnaderna. 

En annan händelse som påverkade arbetet var stormen Ole 2015. Då hjälpte vi Lofotkraft med att reparera andra linjer i distriktet. Vår krishjälp innebar att vi fick lägga vårt ordinarie arbete åt sidan. 

Hur känns det nu när projektet är slut. Kommer ni att sakna Lofoten?

Ja. Allt har gått så bra, samarbetet med kunden och konsulten har fungerat jättebra och det känns onekligen lite tomt nu. 

Tyvärr hade vi för högt pris för att vinna upphandlingen för steg nummer två i Lofotkraft fortsatta framtidssäkring av krafttillförseln i området. Nu hoppas vi i stället på steg nummer tre, vars upphandling startar vid jultid. Det projektet drar igång sommaren 2017 och då hoppas vi vara på plats igen, säger en nöjd Hallvard Tennøy.

”Vi är mycket nöjda med ONE Nordic Kraftmontasjes jobb och samarbetet med projektledare och anläggningsledare. Projektet har gått väldigt bra och det är ett mycket professionellt gäng. Det har varit mycket god kemi mellan oss och dem som har lett projektet. De små konflikter som har uppstått har vi löst på ett konstruktivt och bra sätt tack vare vårt goda samarbete. Det har varit en mycket positiv upplevelse att lära känna ONE Nordic Kraftmontasje och vi hoppas att vi får träffas igen.”

Harald Johnsen, projektledare Lofotkraft