ONE

Kunskap som ger energi

Öresundskraft Elnät

Starkt samarbete för 130 000 volt

Att ha rätt kompetens i huset för avancerat underhåll är kostsamt. Öresundskraft har hittat en smidig lösning för sitt elnät. Företaget anlitar ONE Nordic AB för de krävande uppdragen inom högspänning. Då slipper de att hålla sig med en egen specialgrupp.

För det krävs helt enkelt en särskild kompetens för kablar, ledningar och anläggningar inom spänningsområdet 50 till 130 kV. Spänningen i regionnätet ska distribueras och transformeras på ett säkert sätt med hög kvalitet. Det ställer krav på det förebyggande underhållet. Och skulle ett fel trots allt inträffa, gäller det att snabbt rycka in med rätt utrustning, kunskap och erfarenhet.

– ONE Nordic AB har kompetent personal och har gjort bra arbeten. Vi är nöjda och det är naturligtvis därför vi fortsätter samarbetet, säger Magnus Sjunnesson, driftansvarig för Öresundskrafts elnät.

Magnus berättar om ett mångårigt samarbete som har fallit väldigt väl ut. I grunden regleras samarbetet av flera avtal där underhåll och besiktningar är prissatta på förhand.

– ONE Nordic AB underhåller vårt elnät. Så enkelt är det.

Brett och kompetent underhåll

Det underhåll som ONE Nordic AB ansvarar för omfattar allt från krafttransformatorer, ställverk, stationer, friledningar och kablar. Allt gäller högspänning, 50 till 130 kV. Tekniker på ONE Nordic AB gör ronderingar till fördelningsstationer, besiktigar anläggningar, sköter det förebyggande underhållet på linjerna och kallas naturligtvis även in om det trots allt uppstår fel.

– De flesta stationerna finns inom stadsbebyggelse, vi har huvudparten av våra kunder i Helsingborg, Ängelholm och andra tätorter. Men ONE Nordic AB hanterar också friledningarna på landsbygden. Vi har strax under 100 000 elnätskunder, från Rydebäck i söder till Hallandsåsen i norr. Vi försörjer även Höganäs Energi med kraft från vårt regionnät.
Sjukhus, skolor, företag, villaägare och lägenhetsboende är beroende av att matningen från högspänningslinjerna fungerar. 

– Dialogen mellan Öresundskraft och ONE Nordic AB fungerar bra och de hjälper oss att upprätthålla god och säker elleverans till våra kunder. Så enkelt är det, säger Magnus Sjunnesson.