ONE

Kunskap som ger energi

Säkra er elkvalitet för ökad konkurrenskraft

För att maskiner och apparater ska fungera optimalt måste de ha rätt elkvalitet och en störningsfri elmiljö. Det ger färre stopp i produktionen vilket betyder ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Därför är elkvaliteten i anläggningen en faktor att räkna med.

Allmänt talar vi gärna om strömavbrott efter åska och stormar. Men för företag kan det vara minst lika problematiskt, om inte mer, med de små och snabba spänningsvariationer, dippar, som av olika anledningar förekommer på elnätet. Med allt mer digital teknik ökar denna känslighet. Övertoner och transienter är några av de andra elektriska fenomen som kan störa elmiljön och därmed produktionskapaciteten. Det gäller att få kontroll över dem.

Fyra steg för en god elkvalitet

Målet för en god elkvalitet är att ha en hög tillgänglighet, att användarna inte störs och att maskiners och utrustningars livslängd inte förkortas.

ONE Nordic erbjuder olika analyser och planeringar för att förebyggande, så långt möjligt, säkra elkvaliteten och produktionsanläggningens elmiljö.

 • Nätanalys – en kontroll av de elektriska störningar som kan förekomma
 • El-Planering – en genomgång och planering av de krav du ska ställa på maskiner och apparater
 • Riskanalys – en bedömning av företagets känslighet, hur risken för produktionsavbrott kan förebyggas och vilka åtgärder som du kan vidta för att minimera skadeverkan när en störning har inträffat
 • Selektiv planering för att ställa in skydd så att de löser på rätt sätt om fel uppstår.

Åtta störningar som försämrar elkvaliteten

 • Spänningsavbrott
 • Spänningssänkningar
 • Flimmer (Flicker)
 • Spänningsosymmetri
 • Transienter
 • Övertoner
 • Reaktiv effekt
 • Återmatning

Kostnaderna kan bli mycket stora i samband med driftavbrott, maskinhaverier och förlorad data. Lösningen för att undvika detta varierar beroende på störning. Den kan vara alltifrån system för reservkraft, UPS, skydd mot spänningssänkning, bättre laststyrning, utbyte av felaktiga komponenter, filter och faskompensering.