ONE

Kunskap som ger energi

Elektrisk diagnostik

Diagnostik är ett lite smartare sätt att blicka in i framtiden. Ju mer du vet om din anläggnings kondition desto mer förberedd är du. Det blir lättare att planera framtida åtgärder. Du får full kontroll över dina resurser och minimerar risken för oförutsedda problem, exempelvis ett haveri. Den största fördelen med diagnostik är att kunna förutse och undvika driftsstörningar. Men du får samtidigt bättre kontroll, lägre kostnader, fullt utnyttjad effekt samt ett bra beslutsunderlag inför framtiden. Med avancerade mätmetoder och utrustning gör vi en uppmätning av din anläggnings tillstånd och jämför den med dokumenterad historik och statistik. Du får en enkel och faktabaserad rapport, med en rekommendation av vad som behöver göras på både kort och lång sikt. Därmed kan du undvika dyrt underhållsarbete och driftstopp samt att du inte behöver gissa hur framtiden kommer att bli.

Inom elektrisk diagnostik erbjuder vi:

  • Leveranskontroll av transfor­matorer, kablar, generatorer och större motorer
  • Garantikontroll av transfor­matorer, kablar, generatorer och större motorer
  • Uppstartskontroll av transfor­matorer, kablar, generatorer och större motorer
  • Vid kritiska tillfällen, som före övertagning från leverantören, vid garantitidens utgång och efter längre driftuppehåll mäter vi de elektriska maskinernas tillstånd vilket ger dig en god bild av deras status
  • Regelbunden utvärdering av till­ståndet hos din anläggning. Vi erbjuder vår erfarenhet, adekvata mätmetoder, statistik samt jämförelser med tidigare data.