ONE

Kunskap som ger energi

Energimätning

Säkra dina energimätvärden − en fråga om kvalitet och ekonomi

ONE Nordic hjälper dig med korrekt hantering av energimätvärden / energimätare / energimätsystem. För dig och din kund handlar det om att säkerställa att du har grepp om verklig produktion eller förbrukning inom värme-kyla/ el/ vatten/ gas.

Inom energimätning erbjuder ONE Nordic fyra olika tjänsteområden

Insamlingstjänsterfälttjänsterlabbtjänster och konsulttjänster. Med dessa tjänster hjälper vi våra kunder med hela insamlingssystemens livscykel, från utredningar och analyser inför införskaffande av nya mätsystem via implementation och daglig drift och slutligen till avveckling och skrotning av mätarna.

Klicka på bilden för mer detaljerad beskrivning av vårt erbjudande inom energimätning!

ONE Nordic är en ramavtalsleverantör inom SINFRA (f.d. VÄRMEK) för energimätvärdessystem och tjänster. Och, vi har SWEDAC-ackrediterade laboratorier för provning av er mätutrustning.

SINFRA och SWEDAC logotyper

ONE Nordic vinner Sveriges största kontrakt för nästa generation smarta mätare

Ellevio, ett av Sveriges största elnätsbolag, har valt ONE Nordic AB för införandet av nya intelligenta lösningar för energimätning. I hård konkurrens vann ONE Nordic det prestigefulla helhetsuppdraget som inkluderar utbyte av ca 960 000 elmätare till nästa generations smarta elmätare, uppsättning av centrala IT-system samt insamling- och kvalitésäkring av mätdata. Det 10-åriga avtalet i miljardklassen, med möjlighet till förlängning på 6 år, ger ONE Nordic positionen som den ledande mättekniska helhetsleverantören i Sverige.

Läs mer

ONE Nordic kvalitetssäkrar elmätare i Skåne

ONE Nordic har fått i uppdrag att kontrollera en elnätsägares mätsystem på 70 *anläggningar i Skåne. Med hjälp av kontrollerna får elnätsägaren reda på om deras mätsystem uppfyller de aktuella kraven som gäller enligt SWEDACs föreskrifter. Enligt föreskrifterna får mätsystemen inte visa fel utan elnätsägarens kunder måste kunna lita på att fakturan avspeglar aktuell energiförbrukning.

Läs mer

Mälarenergi anlitar ONE Nordic för ombyggnad av mätsystem

Avtalet omfattar projektering, ombyggnation och installation av energimätsystem i tio stycken högspänningsanläggningar i Mälarenergis elnät i Västerås. I avtalet ingår även kontroll av energimätsystemen med ONE Nordics SWEDAC ackrediterade kontrollorgan för verifiering av elmätsystem i fält.

Läs mer

Fortum ger ONE Nordic guldstjärna i AMM-upphandling

Enligt projektägaren Tomas Welander är mätvärdesinsamling en komplex verksamhet och upphandlingarna i branschen tenderar att bli lika komplexa. Men det här arbetet har fungerat mycket bra även om tidsramen varit snäv, menar han.

Mer om uppdraget