ONE

Kunskap som ger energi

Kärnkraftteknik

Vår enhet för kärnkraftteknik har till uppgift att anpassa våra produkter och tjänster med de tilläggskrav som gäller för leveranser till kärntekniska anläggningar. Det gäller såväl tekniska nukleära krav som krav på rutiner för arbete på anläggningsplatsen och andra krav relaterade till arbetsprocesser. Dessutom bedrivs omfattande konsultverksamhet med tekniska specialister, konstruktörer och projektledare som bemannar kundernas projekt inom elteknikområdet men även i egna projekt med leveranser av olika tekniska lösningar, underlag och anläggningsdokumentation.


Inom  kärnkraftteknik erbjuder vi olika tjänster för konsult- och projektverksamhet

 • Projekt- och uppdragsledning
  Tjänster inom projektledning för samtliga faser under projektets genomförande. Metodiken för projektledning följer intentionerna i standarderna PMBOK och ISO 10006.

 • Kvalitetsledning
  Kvalitetsledning omfattar framtagning av projekt- och QA-planer. Kvalitetsstyrning omfattar att kvalitetssäkra olika produktleveranser i projektets olika faser, bl.a. genom att ta fram kontrollplaner och genomföra granskning.

 • System- och detaljkonstruktion
  Leda och utföra konstruktion enligt beslutsdrivna konstruktionsprocesser på anläggnings-, system- och detaljnivå.

 • Utredningar
  Genomförande av förstudier, tekniska utredningar och specialisttjänster, främst på anläggnings- och systemnivå.

 • Ingenjörstjänster inom montage och provning
  Ingenjörstjänster i gränslandet mellan konstruktion och montage. Tjänsterna omfattar att definiera montagekrav för nukleära anläggningar utifrån de regelverk som finns.

 • Montagetjänster
  Montagetjänster levereras i projektens genomförande eller som resursförstärkning i kundens egen organisation.