ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Efter 25 år i branschen är vi nyare än någonsin

Lapplands Elnät är verksamt inom energisektorn i norra Sverige och är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster samt entreprenadprojekt inom lokal- och regionnät samt vindkraft.

Bolaget ägs till 60 procent av ONE Nordic koncernen och till 40 procent av Lapplands Eltjänst AB. Lapplands Elnät är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic koncernen. Bolaget är etablerat på ett flertal orter i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Jokkmokk.

Kort fakta om Lapplands Elnät

Kort fakta om Lapplands Elnät

Ägare: ONE Nordic koncernen 60 procent och Lapplands Eltjänst AB 40 procent
VD: Tomas Ölvebring
Organisationsnummer: 556940-0251
Omsättning: ca 300 MSEK
Antal anställda: ca 50

Lapplands Elnät - del av ONE Nordic koncernen

Lapplands Elnät - del av ONE Nordic koncernen

ONE Nordic AB och Jokkmokksföretaget Lapplands Eltjänst AB bildade i november 2013 ett nytt gemensamt bolag. Det nya bolaget heter Lapplands Elnät AB och är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic.

Läs mer om ONE Nordics och Lapplands Eltjänsts gemensamma initiativ