ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Lapplands Elnät i ännu ett avtal med Blaiken Vind AB

Lapplands Elnät, dotterbolag till ONE Nordic AB, har skrivit avtal med Blaiken Vind AB för tredje och sista etappen av vindkraftsprojektet i Blaikenområdet i Västerbottens län. Avtalet gäller mellan 2014 och 2015.

Skellefteå Kraft bygger tillsammans med Fortum i bolaget Blaiken Vind en vindkraftpark i Blaikenområdet. 2016 kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör att Blaiken blir en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa.

Lapplands Elnäts uppdrag består av att förlägga den tredje och sista etappen av ett internt parknät á 36 kV som ska förbinda trettio vindkraftverk i vindkraftparken med varandra. Detta parknät består av 2,5 mil kabel och fiber. I projektet ingår också att ansluta dessa trettio vindkraftverk till själva parknätet.

”Lapplands Elnät har varit framgångsrika i tidigare etapper av projektet – både i etapp ett och två. Vi valde att arbeta vidare med Lapplands Elnät även i etapp tre dels på grund av deras tidigare erfarenheter i projektet och dels för deras attraktiva prisbild. De bidrar dessutom med mycket kompetent personal till projektet – allt från specialiserade ingenjörer, projektledare till tekniker och montörer”, säger Peder Cavalin, projektledare el på Blaiken Vind AB.

”Vi är glada för att Blaiken Vind valde att återigen arbeta med oss. Det tyder på att vi är konkurrenskraftiga inom vindkraftentreprenader. Med erfarenhet från tidigare vindkraftsprojekt har vi utvecklat rationella metoder för projektering, beredning och montage, vilka kommer tillämpas även i detta projekt”, säger Bengt Tornberg, VD på Lapplands Elnät.

_________________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Bengt Tornberg, VD på Lapplands Elnät
Tel: +46 70 598 8030
E-post: bengt.tornberg@lapplandselnat.se
_________________________________________________________________________________

Om Lapplands Elnät AB
Lapplands Elnät är verksamt i norra Sverige inom energisektorn och är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster samt entreprenader inom lokal- och regionnät. Bolaget ägs till 60 procent av ONE Nordic koncernen och till 40 procent av Lapplands Eltjänst AB. Lapplands Elnät är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic koncernen. Bolaget är etablerat på ett flertal orter i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Jokkmokk. För mer information besök www.lapplandselnat.se.

Om Blakien Vind AB
För mer information besök www.blaikenvind.se.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Lapplands Elnät får uppdraget att underhålla en av OX2s vindkraftparker

Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, har vunnit en ny affär inom drift och underhåll av ännu ett elnät som ansluter vindkraftsturbiner. Uppdraget gäller Kvarnforsen Nät som ansluter Götesvålen vindpark till överliggande nät. Vindkraftparken har byggts och förvaltas av OX2. Vindparken ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil nordväst om Sveg.

Lapplands Elnät får uppdraget att underhålla en av OX2s vindkraftparker

Lapplands Elnät ingår samarbete med NTR plc när Norra Vedbo vindkraftpark i Jönköping ska byggas

NTR plc har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 20 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Norra Vedbo i Jönköpings län. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen i norra Sverige stärker bolaget därmed sin position inom vindkraftsbranschen genom att vinna sitt första projekt i södra Sverige. Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till 35 MSEK.

Lapplands Elnät ingår samarbete med NTR plc

Fler nyheter

Visa alla