ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Lapplands Elnät ingår entreprenadavtal med Vattenfall Eldistribution

Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic koncernen, blir från och med jan 2014 fram till och med feb 2016 huvudleverantör för Vattenfall Eldistributions lokalnätsprojekt i Norrbottens län.

”Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet från Vattenfall Eldistribution, som är en mycket viktig kund för oss. Det visar att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt och att vi är en leverantör med stor teknisk kompetens och erfarenhet”, säger Bengt Tornberg, vd Lapplands Elnät.

”Avtalet med Vattenfall Eldistribution innebär att Lapplands Elnät förstärker sin position på marknaden i norra Sverige. Avtalet innebär även att Lapplands Elnät behöver förstärka organisationen ytterligare montörer och tekniker lokalt i Norrbottens län, säger Bengt.

________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Bengt Tornberg, vad Lapplands Elnät
Tel: +46 70 598 8030
E-post: bengt.tornberg@lapplandselnat.se
________________________________________________________________________

Om Lapplands Elnät AB
Lapplands Elnät är verksamt i norra Sverige inom energisektorn och är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster samt entreprenader inom lokal- och regionnät. Bolaget ägs till 60 procent av ONE Nordic koncernen och till 40 procent av Lapplands Eltjänst AB. Lapplands Elnät är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic koncernen. Bolaget är etablerat på ett flertal orter i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Jokkmokk.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Lapplands Elnät vinner ännu mångmiljonkontrakt med OX2 på kort tid

OX2 har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 53 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Åndberg i Härjedalens kommun. Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till närmare 60 MSEK.

Lapplands Elnät vinner ännu mångmiljonkontrakt med OX2 på kort tid

Lapplands Elnäts vd utnämnd som årets ledare i Norrbotten

Lapplands Elnäts huvudverksamhet är att bygga kraftledningar. Stefan Helmvall har jobbat vid bolaget i två år. Under den här tiden har det hänt en hel del, verksamheten har ökat sin omsättning från 60 miljoner kronor 2016 till 164 miljoner 2017 och nu överstiger man 200 miljoner kronor 2018. Personalstaben har ökat från 23 personer när Stefan började, till att omfatta över 40 medarbetare i dag.

Lapplands Elnäts vd utnämnd som årets ledare i Norrbotten

Fler nyheter

Visa alla