ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Lapplands Elnät ingår entreprenadavtal med Vattenfall Eldistribution

Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic koncernen, blir från och med jan 2014 fram till och med feb 2016 huvudleverantör för Vattenfall Eldistributions lokalnätsprojekt i Norrbottens län.

”Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet från Vattenfall Eldistribution, som är en mycket viktig kund för oss. Det visar att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt och att vi är en leverantör med stor teknisk kompetens och erfarenhet”, säger Bengt Tornberg, vd Lapplands Elnät.

”Avtalet med Vattenfall Eldistribution innebär att Lapplands Elnät förstärker sin position på marknaden i norra Sverige. Avtalet innebär även att Lapplands Elnät behöver förstärka organisationen ytterligare montörer och tekniker lokalt i Norrbottens län, säger Bengt.

________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Bengt Tornberg, vad Lapplands Elnät
Tel: +46 70 598 8030
E-post: bengt.tornberg@lapplandselnat.se
________________________________________________________________________

Om Lapplands Elnät AB
Lapplands Elnät är verksamt i norra Sverige inom energisektorn och är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster samt entreprenader inom lokal- och regionnät. Bolaget ägs till 60 procent av ONE Nordic koncernen och till 40 procent av Lapplands Eltjänst AB. Lapplands Elnät är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic koncernen. Bolaget är etablerat på ett flertal orter i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Jokkmokk.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Lapplands Elnät växer med ny etablering

Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk fortsätter att växa och etablerar sig i Örnsköldsvik. Samtidigt förstärker de med fler medarbetare på etableringen i Piteå.

Lapplands Elnät växer med ny etablering

Lapplands Elnät vinner ännu ett kontrakt med OX2

OX2 har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 10 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Brännliden i Skellefteå kommun. Uppdraget betyder att Lapplands Elnät i förstärkt ”medvind” fortsätter sin expansion med en planerad nyetablering i Västerbotten/Västernorrland med fler kvalificerade medarbetare. Bolaget stärker därmed sin position ytterligare inom vindkraftsektorn.

Lapplands Elnät vinner ännu ett kontrakt med OX2

Fler nyheter

Visa alla