ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Lapplands Elnät ingår entreprenadavtal med Vattenfall Eldistribution

Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic koncernen, blir från och med jan 2014 fram till och med feb 2016 huvudleverantör för Vattenfall Eldistributions lokalnätsprojekt i Norrbottens län.

”Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet från Vattenfall Eldistribution, som är en mycket viktig kund för oss. Det visar att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt och att vi är en leverantör med stor teknisk kompetens och erfarenhet”, säger Bengt Tornberg, vd Lapplands Elnät.

”Avtalet med Vattenfall Eldistribution innebär att Lapplands Elnät förstärker sin position på marknaden i norra Sverige. Avtalet innebär även att Lapplands Elnät behöver förstärka organisationen ytterligare montörer och tekniker lokalt i Norrbottens län, säger Bengt.

________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Bengt Tornberg, vad Lapplands Elnät
Tel: +46 70 598 8030
E-post: bengt.tornberg@lapplandselnat.se
________________________________________________________________________

Om Lapplands Elnät AB
Lapplands Elnät är verksamt i norra Sverige inom energisektorn och är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster samt entreprenader inom lokal- och regionnät. Bolaget ägs till 60 procent av ONE Nordic koncernen och till 40 procent av Lapplands Eltjänst AB. Lapplands Elnät är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic koncernen. Bolaget är etablerat på ett flertal orter i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Jokkmokk.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

Lapplands Elnät får uppdraget att underhålla en av OX2s vindkraftparker

Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, har vunnit en ny affär inom drift och underhåll av ännu ett elnät som ansluter vindkraftsturbiner. Uppdraget gäller Kvarnforsen Nät som ansluter Götesvålen vindpark till överliggande nät. Vindkraftparken har byggts och förvaltas av OX2. Vindparken ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil nordväst om Sveg.

Lapplands Elnät får uppdraget att underhålla en av OX2s vindkraftparker

Lapplands Elnät ingår samarbete med NTR plc när Norra Vedbo vindkraftpark i Jönköping ska byggas

NTR plc har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt 20 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Norra Vedbo i Jönköpings län. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen i norra Sverige stärker bolaget därmed sin position inom vindkraftsbranschen genom att vinna sitt första projekt i södra Sverige. Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till 35 MSEK.

Lapplands Elnät ingår samarbete med NTR plc

Fler nyheter

Visa alla