ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Lapplands Elnäts erbjudande

Lapplands Elnät är verksamma inom energisektorn i norra Sverige. Vi arbetar inom en rad områden för kunder med tuffa krav, så som vindkraft och drift- och underhållstjänster. Vår kärnverksamhet är entreprenader inom lokal- och regionnät, där vi är en ledande leverantör.

”Genom att leverera kvalificerade och kostnadseffektiva projekt skall vi positionera oss som ett givet förstaval hos våra kunder”

Att jobba kontinuerligt med förbättringar är en naturlig del i vår verksamhet. Vi strävar efter återkommande och nöjda kunder och därför ger vi aldrig utrymme för dåligt genomförda projekt.

Specialkompetens och stora resurser via ONE Nordic

Specialkompetens och stora resurser via ONE Nordic

Med moderbolaget ONE Nordic i ryggen kan vi vid behov komplettera vårt erbjudande med specialkompetens och stora resurser för att effektivt skräddarsy en lösning efter din verksamhets behov. ONE Nordic är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad och har 1200 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige.

Läs mer om ONE Nordics erbjudande
Vårt erbjudande inom vindkraft

Vårt erbjudande inom vindkraft

Inom vindkraftområdet erbjuder Lapplands Elnät allt från specifika punktinsatser till totalentreprenadprojekt. De tjänster vi erbjuder omfattar projektering, konstruktion, mark- och byggarbeten, materiel, montage, provning, idrifttagning och dokumentation samt leveranser av en helt driftklar anläggningar.