Gå till huvudinnehållet
Vindkraft 3 Header

Miljö och kvalitet

Miljö är ett fokusområde som vi arbetar med både i våra dagliga uppgifter, för våra kunders räkning, samt långsiktigt för vår omvärld genom det hållbara energisamhälle vi är med och bygger. Våra ISO certifieringar är en del av garanten för vårt arbete.

Genom en långsiktig hållning och respekt för vår omvärld vill vi skapa en attraktiv arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi har under lång tid arbetat systematiskt med miljöfrågor. 

Konkreta exempel på miljöarbete:

  • Minska utsläpp av växthusgaser från teknikfordon och omställning till en grön fordonsflotta
  • Hantering av avfall och kemikalier och öka återvinningen
  • Minska vår belastning på miljön vid arbete i mark och vatten 
  • Arbeta strukturerat med uppföljning och rapportering och ständiga förbättringar
  • Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen genom att t ex välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och arbetsmaterial.

KVALITET

Certifieringar och prekvalificeringar

ONE Nordic AB:s arbetssätt finns dokumenterat i vårt interna ledningssystem vilket är ryggraden i vår verksamhet. Ledningssystemet hjälper oss att arbeta enhetligt, effektivt och säkert och ger oss möjlighet att ständigt förbättra vår verksamhet. För oss på ONE Nordic är detta arbete viktigt och en förutsättning för att vi ska kunna garantera en hög leveranskvalitet i våra kundprojekt.

Varje år revideras/kvalitetssäkras vårt ledningssystem (arbetsprocesser, rutiner, kravutbildningar för tjänsten och uppföljning) av Intertek som ser till att vi erhåller våra certifikat inom olika områden.

 

Våra certifieringar

ONE Nordic har ett certifierat integrerat Ledningssystem som dels uppfyller krav från lagar och förordningar samt följande standards:

ISO 9001:2015, Ledningssystem för Kvalitet

ISO 14001:2015, Ledningssystem för Miljö

ISO 45001:2018, Ledningssystem för Arbetsmiljö

ISO 17020 / ISO 17025, Mätning

SS-EN 1090-1, Svetsning

 

Prekvalificeringar

ONE Nordic är prekvalificerade enligt branschstandard vilket innebär att vi kan leverera enligt avtal samtidigt som vi uppfyller alla efterlevnadsstandarder.

  • Utilities NCE (fd Sellihca)
  • TransQ