Gå till huvudinnehållet

Beredningstekniker (även kallat Elnätsdesigner)

Som beredare är du teknisk projektledare i elnätsprojekt. Du bistår verksamheten med konstruktion och förberedande tekniska underlag inför en ny- eller ombyggnation av elnätet.

Sege 5 Header

Du jobbar främst inom spänningsområdet 0,4-24 kV och utför elutredningar, fältmätningar och markundersökningar, sammanställer materiallistor, arbetskartor och ta fram övriga beredningshandlingar som uppdraget kräver. Du tar också fram kostnadskalkyler samt beräknar materialåtgång och arbetstimmar och sammanställer byggunderlag med dokumentation. Arbetet utförs både på kontor och ute i fält och innebär mycket kontakter med beställare, leverantörer, myndigheter, markägare och självklart med våra projektledare och montörer.

Vad krävs för att arbeta som beredningstekniker?

För att arbeta som beredningstekniker behöver du eftergymnasial utbildning, till exempel el- och anläggningsteknik eller elkraftteknik inom högskola eller yrkeshögskola. Ett alternativ är våra egna traineeprogram. 

Som person har du förmågan att kommunicera rakt och tydligt samt har en väl utvecklad social förmåga då kontaktytorna är många. Vidare är noggrannhet och god struktur viktigt för att lyckas i befattningen, likaså ihärdighet och förmåga att ta saker i hamn. B-körkort krävs för tjänsten och du måste kunna tala och skriva på svenska p.g.a elsäkerhet och kunddokumentation.

Hur utbildar jag mig?

För att bli beredningstekniker kan du läsa antingen el- och anläggningsteknik, ekraftsteknik eller till elnätsprojektör på högskola eller yrkeshögskola. Du har också möjlighet att utbilda dig via vårt egna traineeprogram för elnätsdesigners.

Läs mer om vårt traineeprogram för elnätsdesigners

Läs mer om utbildningar på Energiföretagens hemsida