Gå till huvudinnehållet

Kontrollanläggningsingenjör / Provningsingenjör

Som kontrollanläggningsingenjör är du en problemlösare som sporras av tekniska utmaningar.

Drone 3 Header

Du ansvarar för provning och driftsättning av den tekniska lösning som tagits fram i elkonstruktions- och automationsuppdrag. Arbetsuppgifterna består i att effektivt kontrollera/prova att levererad teknisk lösning överensstämmer med kontrakterade förutsättningar och därefter driftsätta ingående elutrustning. En kontrollanläggningsingenjör arbetar också med underhållsprovning och konfiguration av reläskydd, felsökning/felavhjälpning samt fjärrkommunikationsteknik i våra kunders energianläggningar. Du arbetar självständigt i härliga team.

Vad krävs för att arbeta som kontrollanläggningsingenjör?

Du har högskole- alternativt gymnasieingenjörsutbildning eller liknande, med kompletterande utbildningar avseende elkraftsystem och systemuppbyggnad. Alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet eller kunnande. Erfarenhet inom något av områdena funktionsprovning, reläskydd, instrument, provningsutrustning och driftsättning av elanläggningar behövs också i rollen. Du är bra på att bygga goda relationer både internt och externt i en varierande miljö. För att uppfylla kravprofilen för tjänsten är det också viktigt att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och är professionell i ditt agerande och i mötet med kunden.

Du har B-körkort och god körvana. Du måste även kunna tala och skriva på svenska p.g.a elsäkerhet och kunddokumentation.

Hur utbildar jag mig?

För att bli kontrollanläggningsingenjör/provningsingenjör kan du läsa antingen el- och anläggningsteknik eller ekraftsteknik på högskola eller yrkeshögskola.

Läs mer om utbildningar på Energiföretagens hemsida