Gå till huvudinnehållet

Projektledare Andreas vill att det han gör ska ha en mening och vara till nytta för andra

Att elnätet är stabilt är en samhällskritisk funktion. Det är också ett av skälen till att Andreas Habbe tycker om arbetet som projektledare på ONE Nordic. Han vill känna att han gör nytta med det engagemang som han lägger ner i arbetet. Men det var också viljan att lära sig nya saker som fick honom att prova på projektledarrollen.

Andreas H

Hur ser din bakgrund ut och hur ser du på framtiden?

– Jag har provat på att arbeta på lite olika avdelningar inom ONE Nordic. Jag var bland annat med i en satsning som riktade sig mot unga medarbetare, där jag fick gå olika ledarskapsutbildningar. Jag har inget karriärmål mer än att jag tycker det är roligt att utvecklas. Så länge jag har ett inspirerande arbete så trivs jag.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Jag jobbar med planering, samordning och problemlösning och pratar med markägare, entreprenörer – både ute i fält och inne på kontoret. Mina dagar är väldigt varierade då jag är inblandad i allt från ekonomi till själva utförandet.

Vilka är dina drivkrafter?

– Jag vill lära mig nya saker och utvecklas, jag är en problemlösare och trivs som spindeln i nätet på ONE Nordic. Från början trodde jag inte alls att jag skulle hamna i projektledarrollen. Det var en stor utmaning, men det har gått bra, också att gå från området kärnkraft till elnät.

Finns ett högre syfte med din roll?

– Det jag gör ska ha en mening och vara till nytta för andra. Det skulle vara svårt att ha ett jobb om jag inte får göra samhällsnytta eller något annat som är vettigt. Men det känner jag att jag får här. I mitt fall är det att ge kunderna stabila elleveranser som annars kan ställa till stora problem om nätet inte fungerar.

Vilket råd vill du ge till en nyanställd kollega?

– Det är viktigt att visa förståelse och ödmjukhet. Att erkänna att man inte kan vissa saker – för att kunna lära sig mer. På ONE Nordic har vi en jättebra gemenskap och jag som fortfarande är ganska ny är beroende av mina medarbetare, som har gett mig mycket stöttning.