Gå till huvudinnehållet

Emelie arbetar som projektledare i det spännande Förbifart Stockholm projektet

Emelie Pääjärvi Trainee Porträtt NYTT Webb

Bakgrund

Direkt efter gymnasiet började jag studera på KTH. Där läste jag till civilingenjör inom maskinteknik med en master i industriell ekonomi. Mycket av mitt fokus under de sista åren var på projektledning. Jag började som trainee på ONE Nordic 2018 och gick efter avslutat program direkt in i en roll om projektledare.

Din roll på ONE Nordic?

Jag jobbar idag som delprojektledare i vårt projekt i Förbifart Stockholm – ett extremt stort, spännande och komplext projekt. Vår del i förbifarten kallas ” FSE815 Tele- och säkerhetstekniska system under byggtiden” och i korta drag kan man säga att vi jobbar med att säkerhetsställa säkerheten för all personal som är nere i tunnlarna under jord och jobbar. Till skillnad från en del andra entreprenörer i Förbifarten så jobbar vi med alla tunneldelar längs hela sträckan. Detta innebär att vi måste samordna vårat jobb med flertalet andra entreprenörer vilket stundtals kan vara väldigt utmanande, speciellt när det dyker upp problem på flera ställen samtidigt. Men det är också väldigt utmanade och lärorikt att hantera de situationerna. För att utvecklas krävs det ändå att man utsätts för nya, inte alltid så bekväma situationer.

Det jag specifikt jobbar med är att stötta vår huvudprojektledare med saker som exempelvis fakturering och att hålla koll på alla tillkommande arbeten vi får in. Jag är även ansvarig för logistiken, så som materialleveranser i projektet. I den dagliga driften så håller jag även koll på felanmälningar som kommer in till oss och ser till att de blir besvarade och åtgärdade. Detta görs i samråd med vår installationsledare som styr våra montörer ute på fält. Det som är spännande i mitt jobb är att få vara involverad i så pass många olika delar i ett så stort projekt som Förbifarten ändå är.

Vad tycker du om energibranschen?

Energibranschen är väldigt spännande och på framfart och ONE Nordic är med på denna resa och driver den framåt. Jag själv tycker det är roligt att jobba på ett företag som hela tiden ligger i framkant och försöker driva saker framåt och inte ligger kvar i det gamla. För mig känns det utvecklade. Så jag tycker absolut att fler ungdomar ska söka sig till denna spännande bransch.

Vad är det roligaste med att jobba på ONE Nordic?

För min del har det roligaste med att jobba på ONE Nordic varit att få ha testat på så många olika saker på en ändå relativt kort tid. Utöver det jobb jag gör i vårt projekt i förbifarten har jag bland annat fått vara delaktig i flertalet upphandlingar av stora entreprenad- och underhållsprojekt, men även fått vara med och undersöka affärsmöjligheter för oss i Region Mitt.

En av de saker jag gillar speciellt med ONE Nordic är att det är ett så pass öppet arbetsklimat. Det känns aldrig som ett hinder att ringa någon och be om hjälp, oavsett om det är en annan projektledare på en annan avdelning som du aldrig tidigare pratat med eller någon på staben. Alla är väldigt öppna för att dela med sig av sin kunskap. Sen gillar jag även att ONE Nordic som företag hela tiden strävar efter att bli bättre och har en tydlig plan framåt.