Gå till huvudinnehållet
Webb Skolor

Skolsamarbeten

För att öka intresset bland ungdomar för energibranschen samarbetar ONE Nordic idag med ett 20-tal olika gymnasieskolor och yrkeshögskolor runt om i landet för att inspirera, motivera och attrahera ungdomar att söka sig till yrkesutbildningar.

För att attrahera nästa generations medarbetare vill vi visa ungdomar att energibranschen är en framtidsbransch och en spännande arbetsplats. Att kommande massiva investeringar i energiinfrastruktur innebär stora intressanta projekt och uppdrag. 

ONE Nordic stöder idag yrkesutbildningar inom:

  • Distributionselektriker
  • Drift- och underhållstekniker
  • Elnätstekniker
  • Elkraftingenjörer
  • Elnätsspecialist inom reläskydd
  • Elnätsprojektör
  • Vattenkrafttekniker
  • Anläggningsmontör storkraftnät
  • Servicetekniker elkraft

Varför är det en viktig samhällsfråga att locka en ny generation till just energibranschen?

Som ledande entreprenör i branschen ser ONE Nordic det som sin skyldighet ta ett stort socialt ansvar för att locka nästa generation till branschen. Om Sverige ska kunna öka landets energikapacitet samt genomföra energiomställningen i enlighet med de tidplaner som Riksdagen fastställt innebär det att nya elnät och energianläggningar måste byggas och gamla måste energioptimeras. Det gör frågan om kompetens till en av de mest kritiska faktorerna för att kunna uppnå en förändring. Energibranschen har redan idag svårt att rekrytera kompetenta medarbetare och företagen kannibaliserar i stor utsträckning på varandra. Exempelvis sker ca 70 procent av alla rekryteringar genom att personer byter arbetsgivare inom branschen. Härtill är medelåldern i energibranschen hög – vilket betyder stundande pensionsavgångar och ännu fler hål att fylla.

Andra initiativ för att locka ungdomar till branscen

Sedan drygt 5 år tillbaka driver vi ett flertal projekt utöver att samarbeta med gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Vi driver egna montörsskolor, olika trainee- och lärlingsprogram samt kund- och branschsamarbeten. Idag ses exempelvis ONE Nordics traineeprogram för projektledare som det inom gruppen civilingenjörer som det 3e mest attraktiva programmet i Sverige (Källa: Topp 10 Traineeprogram - Karriärföretagen (karriarforetagen.se)

Hur ser vårt samarbete med skolor ut

Vi samarbetar idag med ett 20-tal skolor – från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Tillsammans med skolorna arbetar vi långsiktigt för att öka kunskapen om och engagemanget för energibranschen. Samarbetet med skolorna skiftar efter skolornas behov. I samarbetet med många av skolorna sitter ONE Nordic med i ledningsgrupperna för att för att bidra med branschkunskap till kursinnehållet. Vi tar emot praktikanter, LIA, erbjuder studiebesök och hjälper till att hålla utbildningar.